Krönikörer

Brorström: Sjuhärads företag kan lära sig mycket av Elfsborg

Krönikörer Artikeln publicerades

I en nyligen publicerad bok konstateras att det är tre saker som förklarar att företag i Sjuhäradsregionen lyckas bättre än andra med att hantera besvärliga situationer och gå stärkta ur kriser.

Dessa egenskaper är: entreprenörskap, drivkraften att vara oberoende och en stark kundorientering. Tillsammans bildar dessa egenskaper ett förhållningssätt till att driva och utveckla verksamheter som innebär motståndskraft och utvecklingsförmåga.

Jag har under senare tid lyssnat till erfarna företagsledare i vår region som framgångsrikt utvecklat sina verksamheter. Det som förenar är att kunden placeras i centrum och att det finns en uppenbar förmåga att avläsa vilka förväntningar kunderna har. Förväntningar som påverkar hur verksamheten utvecklas. Det kan handla om att bli vid sin läst eller att finna nya vägar, att hålla fast vid traditioner eller att förnya verksamheten. De personer jag lyssnat till och diskuterat frågan med talar ödmjukt om tur och tillfälligheter för att vägvalen har blivit riktiga, men så är det naturligtvis inte. Det är mycket skicklighet, erfarenhet och bara lite tur.

Skickligheten ärindividuell, men också kollektiv, det vill säga förmågan att avläsa kundförväntningar sitter i väggarna i många av regionens verksamheter. Det finns tidigt hos många individer ett intresse för att utveckla verksamheter baserat på en tydlig affärsidé och kundförväntningar. Västsvenska handelskammaren har gjort en studie där skolungdomars attityder till jobb, utbildning och framtid kartlagts. De har fått ta ställning till ett stort antal påståenden och ungdomarna i Borås är de som i störst utsträckning instämmer i påståendena ”Jag skulle vilja göra affärer”, ”Jag skulle vilja starta eget” och ”Företagen bidrar till att vi kan ha en god välfärd i samhället”. Onekligen intressanta resultat och en förklaring till ett framgångsrikt företagande. Boråsungdomarna är också de som i störst utsträckning kan tänka sig att resa mycket i arbetet. Detta bekräftar bilden av Borås som en region med medborgare som har en stark lokalförankring, men med världen som arbetsfält.

Uthålligt företagandekan också kopplas till begreppet hållbar utveckling. Ett uthålligt företagande idag förutsätter att verksamheter uppfyller förväntningar och krav på miljömedvetenhet, socialt ansvarstagande och en god ekonomisk hushållning. De framgångsrika företagen är de som är proaktiva i att bidra till en hållbar samhällsutveckling. En framgångsrik högskola utmärks av hållbar utveckling. Utbildning och forskning ska genomsyras av beskrivning och problematisering av fenomenet hållbar utveckling. Våra nuvarande och kommande studenter förväntar sig detta och vi ska naturligtvis överträffa dessa förväntningar.

Låt mig avslutamed att kommentera en framgångsrik verksamhet som motsvarat förväntningarna – IF Elfsborg. Det finns mycket att lära av hur Elfsborg har byggt upp sin verksamhet och skapat en uthållighet som gör att laget år efter år är med i toppen. Och i år blev det guld!

Björn Brorström
rektor Högskolan i Borås