Konst

Nya uttryck för sjuhäradskonstnärer

Konst Artikeln publicerades

Båda Waldenström och folkeson mötte vi i utställningen Tretton Sjuhäradskonstnärer på Borås Konstmuseum. Båda visar dock en annan uppsyn i sina nya utställningar i Dalsjöfors respektive Viskafors.

Peter Waldenström släpper nu in människor i sina inte längre mer eller mindre monokroma landskap kring Lergeån hemma i Dannike. Effekten är nästan beckettsk (som om de vore ”födda in i döden”) och i sin konst tar han samtidigt klivet ur all svensk begränsning.

Hans sex nya bilder, av vilka två visserligen är monumentalt stora, innebär en metamorfos i hans konstnärskap. Hans nya melankoli och svartsyn fordrar en oerhörd djärvhet och lyfter i motsvarande mån hans djup och allvar till nya höjder.

Samtidigt skapar hans nya skymningsfärger närhet och allmängiltighet bakom den skenbara dysterheten. Born to live, kring det dramatiska ögonblick då ett spädbarn ska leva utan moderlivets skydd, är ett mästerverk. Med ens har han vuxit i en flera nummer större konstnärskostym.

Överraskar gör också folkeson. Han har sett sina fynd från halländska sophögar sina; de senare är nu nedlagda till betesmark. Men fortfarande hittar han rostiga plåtar där han med små ingrepp förmår associera till kustlandskap eller annat, som när en gullackerad men i övrigt rostig plåt lät honom se det just då ringrostiga favoritlaget Elfsborg en smula på dekis.

Men bristen på arbetsmaterial gör också att vi får bekanta oss med 10-20 år gamla akrylmålningar, som han tidigare aldrig visat, däribland ett mycket vackert papperscollage. Och med outsinlig fantasi trollar han ur sandspackel, skinnbitar, ilandflutna sockersäckar och rostiga fragment fram landskapsbilder som inte många kunnat fånga i rent måleri.

Då blir han magiker.

Rolf Haglund