Konst

Ett myller av infall

Konst Artikeln publicerades

Ulf Rahmberg visste jag inte så mycket om, annat än att han var en del av 60- och 70-talens anarkistiska konstnärsgeneration som mest gjorde sig känd för politiska utspel, plakatmåleri och allmänt förargelseväckande beteende.

Efter det har han inte uppmärksammats nämnvärt i konstvärlden.
Desto större blir överraskningen när jag nu kommer in på Borås konstmuseum och möter en briljant målare som i storslagna panoramor gör närmast furiösa nedslag i mänsklighetens historia, från ursprung och tillblivelse till politiskt rävspel om människor och kontinenter.
Anslaget är pampigt i den stora entréhallen där målningarna omges av röda färgfält på väggarna, som om det gällde att presentera en renässansmästare. Men det lever de upp till – måleriet är utsökt, om än förtjusningen ibland övergår i fasa när man närmare skärskådar detaljerna. Och de är många – överallt myllrar det av infall och utblickar som man behöver god tid på sig för att uppfatta och smälta.
Det är ett äventyr att gå på upptäcktsfärd i Rahmbergs bildvärld. Han är grotesk, burlesk, ofta grov, men alltid engagerad. Ingen går fri från hans käftsmällar. Om Maos möte med Nixon känns avlägset i dag, så är den bloddrypande huggsexan på den afrikanska kontinenten ännu plågsamt aktuell.
Seriernas värld är en av hans inspirationskällor, men också hela konsthistorien, från Hieronymus Bosch och Pieter Bruegel till surrealisterna och de mexikanska muralmålarna.
Den gedigna presentation Ulf Rahmberg får på Borås Konstmuseum kommer förmodligen att lyfta upp honom till den plats han förtjänar bland de främsta svenska samtidskonstnärerna.
Utställningen är utomordentligt väl genomtänkt med en systematisk uppdelning av de olika rummen så att vart och ett fått sin speciella karaktär. På så sätt speglas mångsidigheten i hans konstnärskap samtidigt som det är lätt för betraktaren att orientera sig.
Speciellt fastnade jag för den lilla ”salongen” i rummet längst in mot Gustav Adolfskyrkan, bland annat med en speciell form av ålderstrappan som närmast ömsint återger människans livscykel. Också den stora rundmålningen 34 alnar med sitt dramatiskt kosmiska perspektiv hör till det som skapar en bra rytm i utställningen.
En trappa upp hänger påpassligt nog en utställning med verk av Lena Svedberg, som liksom Ulf Rahmberg var medarbetare i den anarkistiska tidskriften Puss. Hon dog tidigt, bara 26 år gammal, 1972, men urvalet här visar på en förbluffande mogen tecknare och skarp satiriker.
De infama nidbilderna av de korsfästa bröderna John och Robert Kennedy och Lyndon Johnson är ofta reproducerade. En bedagad Moder Svea kucklar ihop med en lika sliten Frihetsgudinna. Men det som överlevt bäst är i alla fall den sorgliga bildberättelsen Den lilla horan, om Ulla-Britt, 14 år.

Inger Landström