Politiska majoriteten för Tranemo kommun beslutad

Tranemo Artikeln publicerades
Robin Kaas (V), Erene Bertilsson (KD), Caroline Bergmann (MP), Tony Hansen (S) och Ana Alvarez Björk (L).
Robin Kaas (V), Erene Bertilsson (KD), Caroline Bergmann (MP), Tony Hansen (S) och Ana Alvarez Björk (L).

Under söndagskvällen stod det klart att Tranemos tidigare styrande partier nått en överenskommelse och fortsätter att styra som politisk majoritet i kommunen.

– Vi kände direkt att vi ville uppta förhandlingarna om att fortsätta styra ihop, säger Eva-Karin Haglund (S).

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna har makten fyra år till i Tranemo kommun. Det meddelade partierna sent under söndagskvällen.

– Vårt samarbete har fungerat väl de senaste två åren. När vi fick klart för oss att vi utgjorde en majoritet kände vi direkt att vi ville uppta förhandlingarna om att fortsätta styra ihop, säger Eva-Karin Haglund (S), ordförande för Socialdemokraterna och kommunstyrelsens andre vice ordförande i Tranemo.

De fem partierna samlar 19 av kommunfullmäktiges 37 mandat och har därmed en majoritet.

”Vi liberaler kan inte vara hoppjerkor utan vi måste vara konsekventa.”

Enligt Eva-Karin Haglund vill man nu fortsätta det arbete man påbörjat där det kommer fokusera på bland annat en förbättring av skolresultaten och att bygga ut äldreomsorgen inför kommande år.

Att de är många partier som ingår majoriteten ser hon inte som ett problem för det gemensamma styret.

– Man kan ju tycka att vi är en brokig skara som kommer från både höger och vänster i partilinjen, men när det kommer till kommunpolitik måste vi kunna ha ett bra samtalsklimat ändå. Det är något jag tycker har fungerat väl under våra tidigare år ihop, säger Eva-Karin Haglund.

Även Ana Alvarez Björk (L), gruppledare för Liberalerna i Tranemo, konstaterar att samarbetet vid makten de senaste två åren har fungerat bra.

– Vi liberaler kan inte vara hoppjerkor utan vi måste vara konsekventa. Trots att vi tycker olika i partierna känner vi att vi måste enas för kommunens bästa. För oss är det viktigt att SD inte får en vågmästarroll, säger hon.

Fakta

Majoritetens tidigare styre i Tranemo

Det var i november 2016 som Kristdemokraterna och Liberalerna valde att lämna Alliansen och gå över till att samarbeta med S, MP och V. För Tranemo kommun blev detta ett avbrott i en lång trend av borgerligt styre. Kommunen har haft en centerpartist som kommunstyrelsens ordförande sedan kommunen bildades 1974.

De fem partierna lämnade in ett så kallat initiativärende till kommunen där de meddelade att de utgjorde en ny majoritet och ville se en omfördelning av de politiska uppdragen utifrån det.

Det ledde till att Tony Hansen (S) valdes till kommunstyrelsens ordförande. Den nya majoriteten fick också ordförandeposterna i de olika utskotten.

KD och L förklarade sitt beslut med att det var svårt att få fram sina ideér och åsikter i Alliansen. Skola och omsorg lyftes fram som frågor där de fem partierna hade en samsyn. Framtiden för Solbacken i Länghem lyftes också fram som en viktig fråga. Alla partierna var då för att Solbacken återigen blir ett vård- och omsorgsboende.

Visa mer...