Lärandechefen: ”Aldrig råkat ut för det här”

Tranemo Artikeln publicerades
Thomas Åhman är chef för lärandesektionen i Tranemo och har aldrig varit med om en liknande situation.
Foto: Anna Sjödin
Thomas Åhman är chef för lärandesektionen i Tranemo och har aldrig varit med om en liknande situation.

Situationen att personer utanför skolan anmäls för att ha kränkt elever är unik. Det hör dock till kommunens rutiner att upprätta en anmälan så fort någon blir kränkt i skolan.

– Vi har aldrig varit med om något liknande, säger lärandechefen Thomas Åhman.

Den vanligaste anmälan om kränkande behandling i skolan handlar om elever som kränker andra elever enligt Thomas Åhman, chef för lärandesektionen i Tranemo kommun. Något som också kan förekomma är kränkningar mellan elever, lärare och övrig skolpersonal. Att personer utanför skolans verksamhet anmäls för att ha kränkt elever har dock aldrig inträffat i Tranemo.

– Det här är unikt. Vi har aldrig råkat ut för det, säger Thomas Åhman till BT.

”Det här är extra knepigt när de som är föremål i utredningen är politiker.”

Efter att rektorn för Tranemo gymnasieskola har pratat med flera elever som känner sig kränkta av SD-politikerna upprättade han en anmälan till huvudmannen Tranemo kommun.

– Huvudmannen har ett ansvar för att det här utreds. Vi har rutiner för hur en utredning går till och rektorn har följt rutinerna.

Thomas Åhman berättar att kommunen kommer att etablera en kontakt med de berörda politikerna, Anna Letth (SD) och Ronny Benjaminsson (SD), under nästa vecka.

– Det här är extra knepigt när de som är föremål i utredningen är politiker. Vi får resonera hur vi ska föra dialogen med dem. Det blir annorlunda jämfört med om det gällde en elev eller anställd personal som var anmäld.

Alla elever deltog under temadagen då Tranemo gymnasieskola gästades av politiker från alla partier i riksdagen och kommunfullmäktige.
Alla elever deltog under temadagen då Tranemo gymnasieskola gästades av politiker från alla partier i riksdagen och kommunfullmäktige.

Vilka åtgärder kan kommunen tänkas vidta i ett fall som det här?

– Nu ska vi först utreda vad som har hänt. När vi sedan har en klar bild kan vi diskutera vilka åtgärder som kan vidtas.

Är någon elev misstänkt för någon kränkande behandling?

– Nej.