På Solgårdsgatan finns sex trevåningshus. Nu utreder Tranemobostäder om de ska rivas eller renoveras då husens tekniska livslängd är slut. Det kan dröja upp till ett år innan bolaget fattar något beslut enligt styrelseordföranden Jan-Erik Svenningsson (S).
Foto:

Detta innehåll är exklusivt för dig som är prenumerant