Åklagare: ”Vi ansåg att det skulle betyda livstid”

Limmared/Herrljunga Artikeln publicerades

Mannen höjde vapnet och tryckte av två skott genom dörren. En 27-åring träffades i huvudet och dog.

Nu döms en 34-årig boråsare för mordet – men frias samtidigt för en rad mycket allvarliga brott.

Påföljden för mordet och sju andra brott blev 16 års fängelse.

– Mordet var den viktigaste åtalspunkten och vi är nöjda över att han döms för det. De övriga delarna får vi analysera och titta närmare på, säger Martin Svensson, kammaråklagare.

Ulrik Smedberg är försvarare till boråsaren.

– Min klients spontana reaktion är att domen är välskriven, genomtänkt och rätt i alla delar förutom bevisvärderingen under några punkter gällande mordet. Det är framförallt det värde tingsrätten tillmäter den person som stod i bostaden mittemot vi vänder oss mot, säger han.

Ytterligare en man stod åtalad för dödsskjutningen men han friades på den punkten.

Det starkaste beviset mot boråsaren var det vittne som såg förloppet i trappuppgången från en lägenhet mittemot den mördade. Vittnet beskrev skytten i detalj och domstolen uppfattade berättelsen som mycket trovärdig.

”NN:s utpekande är så tydligt att det enligt tingsrätten ensamt hade kunnat läggas till grund för en fällande dom”, står det i beslutet.

Andra händelser som rätten lyfter fram, vilka man menar styrker att 34-åringen var skytten, handlar om vad boråsaren sa efteråt. "Jag har redan skjutit en idag och jag kan skjuta en till” och ”Nu är han som hotat dig borta, nu finns det ingen mer som säljer i Limmared”, sa han, enligt flera personer.

– Bevisningen om att han var skytten var övertygande, säger Martin Svensson.

Rätten skriver vidare att bakgrunden till dådet är diffus, även om det förekommit uppgifter om narkotikaaffärer. Skjutningen föreföll inte heller vara planerad men domstolen ansåg ändå att det handlade om mord och uppsåtligt dödande.

Boråsaren ska sammanlagt betala över 650 000 kronor i skadestånd till den mördades familj.

35-åringen, som var med vid skjutningen, frikändes alltså för mordet då rätten menar att mycket tyder på att skotten var en impulshandling från boråsarens sida. Mannen fälldes dock för några andra brott och ska avtjäna åtta månader i fängelse.

Dagen innan mordet misstänktes 34-åringen ha utsatt en kvinna för rysk roulette, riktat en skarpladdad pistol mot henne samt misshandlat offret. Rätten ansåg att kvinnans berättelse var trovärdig men saknade tillräckliga i bevis i övrigt för de två förstnämnda punkterna och mannen fälldes enbart för misshandel.

Boråsaren friades för ytterligare ett mordförsök. Drygt ett dygn efter mordet sköts en man i Herrljunga och 34-åringen uppgav att det var ett ofrivilligt skott i samband med en dragkamp om vapnet mellan honom och offret. Rätten slog fast att det inte fanns något som motbevisade hans berättelse.

Sammantaget fälls 34-åringen för mord, grovt vapenbrott, grovt olaga hot, misshandel, stöld, rattfylleri, dopningsbrott och olovlig körning. Enligt rätten är straffvärdet för mordet 14 år och till slut hamnade man på 16 års fängelse.

Martin Svensson menar att det borde finnas utrymme för ett hårdare straff.

– Vi ansåg att om han ”bara” dömdes för denna brottslighet skulle det innebära livstids fängelse. Ser man på att det handlar om återfall i mycket allvarlig brottslighet och exempelvis straffvärdet för grovt vapenbrott så kan man fundera över om det inte ska betyda mer, säger han.

Om åklagarna kommer överklaga är inte bestämt ännu.

Ulrik Smedberg:

– Vi är jätteglada att tingsrätten lyssnade på våra invändningar för framförallt de två mordförsöken, men samtidigt är det naturligtvis svårt att smälta att bli dömd för mord när man förnekar, säger Ulrik Smedberg.

Kommer ni överklaga?

– Det ligger nära till hands med tanke på att han förnekar mord. Det är en trolig utgång. Men inget är bestämt än.

Ytterligare en man stod åtalad för grovt vapenbrott och grovt skyddande av brottsling i samma mål. Han friades för de punkterna men fälldes för några andra mindre allvarliga brott. Påföljd: skyddstillsyn.

En kvinna fälldes för grovt skyddande av brottsling – bland annat – och fick samma straff.