”Arbetsvillkoren för dem som jobbar inom vård och omsorg är viktig”

Svenljunga Artikeln publicerades
Robert Klerfors representerar Vänsterpartiet i Svenljunga och kandiderar till kommunfullmäktige i valet 2018. Det är första gången sedan 2002 som partiet har ett namn i Svenljunga.
Robert Klerfors representerar Vänsterpartiet i Svenljunga och kandiderar till kommunfullmäktige i valet 2018. Det är första gången sedan 2002 som partiet har ett namn i Svenljunga.

Robert Klerfors är Vänsterpartiets första namn till kommunvalet i Svenljunga. Det är första gången sedan 2002 som partiet är med i valet till kommunfullmäktige.

1. Vad fick dig att ställa upp i kommunvalet?

– Vänsterpartiet jobbar ju aktivt på distriktsnivå för att partiet ska finnas representerade i alla kommuner. När jag flyttade hit 2016 tog jag kontakt med partiet och frågade hur jag kunde bidra.

2. Vilka frågor på kommunal nivå är de viktigaste för ditt parti?

– Det handlar givetvis om hur budgeten ska fördelas. Skolan och socialförvaltningens olika områden är ju de största av kommunens verksamheter. Arbetsvillkoren för dem som jobbar inom kommunens vård och omsorg är också viktig.

3. Kan du utveckla dina tankar om de kommunanställdas arbetsvillkor?

– Vi behöver ha en väl fungerande kommunal verksamhet och då kan inte de som jobbar i hemtjänsten vara helt sönderstressade. Vi behöver uppvärdera det arbetet genom att erbjuda fortbildning och på sikt höja lönen. Vi vill också jobba för sex timmars arbetsdag, framförallt inom vård och omsorg.

4. Hur ser du på skolfrågan?

– Skolans geografiska placering har betydelse om vi vill få människor att flytta till kommunen. Jag kan se en poäng med att ha kvar de skolor vi har.

5. Vad tänker du om Svenljungas befolkningsutveckling?

– Som inflyttad är jag ett exempel på att arbetsmarknad och bostadsort inte alltid behöver hänga ihop. Jag bor i Kalv och jobbar i Varberg. Svenljunga har orter som är attraktiva med sitt lugn och sin lantlighet som ligger inom pendlingsavstånd till städer som har större bostadsbrist.