Katarina Larsson

Valfrihet är ingen ursäkt

Katarina Larsson Artikeln publicerades

Nyligen berättade BT om en 92-årig kvinna som hade 19 olika vårdare under 23 dagar. Då valde hon istället en privat hemtjänstutförare och har nu två vårdare som ger nästan all hjälp. Allt fungerar utmärkt och hon är numera ”jättebelåten.”

Det är oerhört angeläget att gamla människor har en fungerande vardag och det är viktigt att den som valt är nöjd. Därför kan man säga att exemplet ovan är sådant som vi som är för valfrihet tycker om att läsa. Det ger oss ideologiskt vatten på vår politiska kvarn och vi får tillfälle att upprepa att konkurrens är bra och att hemtjänstvalet tjänar brukarna i Borås väl.

För det är tack vare hemtjänstvalet äldre nu kan välja en annan utförare än kommunen, vilket också fler och fler gör.

De rödgröna villförmena dem den möjligheten. Det kliar i deras ideologiska fingrar att spärra igen valfrihetens vägar i Borås så snart de bara kan. Men ännu så länge hindrar tack och lov överenskommelsen med alliansen det. Varken hemtjänstvalet, ersättningen till friskolor eller vårdnadsbidraget, får röras enligt den valtekniska uppgörelsen.

Därför kan man ännu höra värmande berättelser om hemtjänstbrukare som använder sin makt och valfrihet för att få en vardag som är bättre anpassad till just deras behov.

Dock – resonemanget om valfrihetens välsignelser förtjänar att problematiseras. För om bekymret är 19 vårdare på 23 dagar, då vore det förödande om enda lösningen vore ett hopp om fler privata alternativ. Det är att överlåta ett kommunalt kvalitetsarbete på brukarna.

Minns kvinnan i Ängelholmsom blev rikskänd för några veckor sedan. Hon hade 52 olika vårdare. Att behöva förklara för den 53:e personen som kom hem till henne hur hon vill bli smord efter duschningen är inte värdigt, skrev dottern till kommunen.

En sådan situation kan inte bemötas med ett ”Jaså, du tycker att kommunen vanvårdar dig, utnyttja din rätt att välja någon annan utförare då!” (Ängelholm har också hemtjänstval).

Här förtjänar det attpåminnas om att begrepp som privat och kommunal utförare inte är en kvalitetsmarkör, de beskriver vem som gör en tjänst, de beskriver inte kvaliteten på tjänsten i sig. Därför är det viktigt att på olika sätt mäta kvalitet och vara vaksam så att valfrihet inte blir en förevändning för att undgå att åtgärda brister.

Det spelar ingenroll hur många andra goda alternativ det finns, det är inte acceptabelt med en hemtjänst där brukaren (för att ta ett annat aktuellt exempel som BT berättat om) har 28 vårdare på 42 dagar. Sådana förhållanden ska inte behöva väljas bort genom att man nappar på ett erbjudande från en annan aktör. De ska inte förekomma.

Valfriheten är till för att förbättra för brukarna. Den valfriheten är värdefull och ska vårdas. Men den får aldrig bli en ursäkt för kommunen att smita ifrån ansvaret för hur man bemöter våra gamla.