Johan Söderström

Rödgrönt försvar för oenigheten

Försvarsberedningens Afghanistan-doktrin, det vill säga att Sverige bäst försvaras från det svårkontrollerade bergslandet, har hamnat lite i skymundan. Det talas mer om försvar av närområdet och nordiskt samarbete nu än för något år sedan. Ändå går det knappast att komma runt Afghanistan om man ska presentera en trovärdig försvars- och säkerhetspolitik.

Johan Söderström

När Socialdemokraternas ledare Mona Sahlin tillsammans med vänsterledaren Lars Ohly och Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson lade fram sin rödgröna försvarsplattform på en välbesökt presskonferens här i Sälen berörde frågorna mer vad som inte fanns med än de områden där de faktiskt lyckats komma överens.

Frågorna handlade mestom Afghanistan. Vänsterpartiets motstånd är bergfast, och förstärks snarare när Kabul drabbas av självmordsbombare eller svenska soldater beskjuts. Ohly vill ta hem trupperna med en gång och lämna afghanerna i sticket.

Därmed har inte de rödgröna någon trovärdig försvarspolitik. Kommer de att få det före valet? Frågan hänger i luften.

Ett maktskifte skulle ha negativ inverkanpå det svenska försvaret och de rödgrönas politik innehåller en rad motsägelser. Sahlin klarade i det tal som föregick presskonferensen av att både lovprisa den traditionella svenska alliansfriheten och ställa sig bakom Lissabonfördragets solidaritetsförklaring. Det är bara det att vi inte längre kan förhålla oss neutrala om exempelvis någon av våra baltiska grannstater angrips.

Flyget ska dessutom både förstärkas och över tid reduceras. Internationella operationer betonas, men i praktiken blir sjöoperationer likt de som försvarat FN:s matprogram i Adenviken, inte längre tillåtna. Och hur Vänsterpartiets internationella engagemang ser ut i praktiken är inte helt lätt att förstå. Om alla svenska operationer ska ske under FN-hatt kommer svensk trupp i utlandet, till stöd för fred och frihet, inte få anledning att rycka ut särskilt många gånger.

Men den rödgröna plattformeninnehåller visa ljuspunkter. Sahlin är inte lika ivrig som regeringen att köpa in utländskt försvarsmaterial, att köpa från hyllan. Den marina industrin i Blekinge lär inte se negativt på ett sådant besked. Vidare bör Sverige varken exportera till eller importera från diktaturer. Det borde vara OK att bedriva handel med Israel, men inte med Saudiarabien.

De positiva delarna känns likväl mest som fernissa med tanke på de skadliga effekterna som bland annat innebär neddragningar på två miljarder kronor, och vårt internationella engagemang.

En avslappnad Fredrik Reinfeldthamnade för dagen i skuggan för de rödgröna. Statsministerns tal var annars i stora delar en förklaring till försvarsminister Tolgfors’ redogörelse dagen innan. Hellre få soldater med avancerad utrustning än många med undermålig material, som under invasionsförsvarets dagar, var en bärande tanke. Försvar av afghanska flickors möjligheter att utbilda sig och rösta, en annan. Och nödvändigheten av samarbete förstås, inom EU och inom Norden.

Reinfeldt är resonerande och pragmatisk. Efter Berlinmurens fall behövs inga massarméer. Likväl har Finland, vis av historien, behållit en armé om 300000 man. Och vem kan säga att Sverige står bättre rustat än sitt nordiska grannland?