Johan Söderström

Polissammanslagningen river ner onödiga barriärer

Johan Söderström

Sammanslagningar av myndigheter till större enheter framställs sällan som något positivt.

Artikeln publicerades 30 mars 2012.

Ansvarskrävandet hamnar längre bort från medborgarna. Det blir svårare att finna rätt handläggare.

Samtliga riksdagens partierhar enats om att slå samman polisens 21 länspolismyndigheter till en myndighet enligt ett delbetänkande som läggs fram idag. Här väger fördelarna dock över.

Sammanslagningen underlättar utbyte av information och konstlade barriärer bryts ner. Man kan vidare införa gemensamma datasystem vilket medför enklare informationssökning i jakten på brottslingar.

Polisen måste moderniseras och effektiviseras. Sammanslagningen till en myndighet är en grundbult i detta arbete.