Johan Söderström

Minskade språkkrav sänker förtroendet för polisen

Johan Söderström Artikeln publicerades

Polisen har länge försökt att bredda sin rekryteringsbas genom att få fler kvinnor och personer med utländskt ursprung att söka sig till polishögskolorna.

Det är rätt tänkt. Poliskåren ska spegla samhället i övrigt.

Men när man tarbort språkprovet från vårens antagningar skjuter man sig i foten. Vid pressade situationer på fältet ställs stora krav på kommunikationen med offer och kollegor. Rapportskrivning kräver också exakthet. Ytterst är det en fråga om rättssäkerhet.

Polisutbildningen är på väg att akademiseras. Den borde också differentieras där man utbildas antingen till utredare och inre tjänst eller till att mest befinna sig ute på fältet.

För personer i yttretjänst är en god språkbehandling en förtroendefråga.