Johan Söderström

Minskade språkkrav sänker förtroendet för polisen

Johan Söderström
Foto:

Polisen har länge försökt att bredda sin rekryteringsbas genom att få fler kvinnor och personer med utländskt ursprung att söka sig till polishögskolorna.

Artikeln publicerades 13 mars 2012.

Det är rätt tänkt. Poliskåren ska spegla samhället i övrigt.

Men när man tarbort språkprovet från vårens antagningar skjuter man sig i foten. Vid pressade situationer på fältet ställs stora krav på kommunikationen med offer och kollegor. Rapportskrivning kräver också exakthet. Ytterst är det en fråga om rättssäkerhet.

Polisutbildningen är på väg att akademiseras. Den borde också differentieras där man utbildas antingen till utredare och inre tjänst eller till att mest befinna sig ute på fältet.

För personer i yttretjänst är en god språkbehandling en förtroendefråga.