Johan Söderström

Lite erfarenhet skadar inte

Johan Söderström Artikeln publicerades

Enligt Riksdagens utredningstjänst har en klar majoritet av ledamöterna i landets lagstiftande församling sin bakgrund antingen som heltidspolitiker eller offentliganställd (DI 3/8).

Däremot har endast 12 procent varit egenföretagare, en siffra som dessvärre är i linje med befolkningen som helhet. Företagandet fortsätter, oavsett regering, att ligga på låga nivåer i Sverige. I Miljöpartiet, som nyligen bestämde sig för att bli företagarnas bäste vän, har endast sex procent en sådan bakgrund.

Detta ökar inte trovärdigheten för den nya politiska offensiven.

Anmärkningsvärt är detockså att 40 procent av MP:s ledamöter har varit heltidspolitiker. Är det inte de gröna som alltid talat om vikten av att inte fastna inom politiken?