Jan Öjmertz

Ta vagnen till arenan!

Jan Öjmertz
Foto:

På torsdag ska marknadsbolaget BoråsBorås presentera idéer för ”Borås Event, cityupplevelser, affärsmöten och evenemang”. Visionsarbete är viktiga och spännande processer som börjar bli en god vana i Borås.

Artikeln publicerades 16 november 2008.

Tittar man i backspegeln har det gjorts många betydelsefulla satsningar som ökat stadens attraktionskraft under de senaste tio åren. Dessa har hjälpt till att ta Borås ur den depression som präglade staden allt sedan tekokrisens svåra dagar. Stadsmiljön har förbättrats genom Sandwalls plats, Knalletorget och Hötorget. Sådant påverkar stadens kollektiva självförtroende.

Om något år ska planarbetet för Viskaholm, Borås Wäfveris tidigare lokaler, vara färdigt och det stora köpcentrum som planeras kan börja byggas. Om inte finanskris och lågkonjunktur sätter käppar i hjulet, förstås.

Projektet ägs av Steen & Ström som till i september var norskt. Då köpte det franska köpcenterföretaget Klépierre och en holländsk pensionsfond Steen & Ström. Det var optimal timing för säljaren.

Köparna fick säkert betala dyrt och kort därefter small det till i det finansiella systemet. Det finns stor kraft i internationella fastighetsbolag när alla kurvor är gynnsamma, men i en finansiell härdsmälta lik den vi nu befinner oss i, kan problem på andra håll påverka planerna i Borås.

I veckan drog företaget sig ur ett långt gånget engagemang i köpcentret Arenastaden i Växjö med hänvisning till lågkonjunktur och finansoro. Då sa man att övriga engagemang i Sverige inte påverkas och det innebär att Boråsprojektet rullar vidare. Under tiden som planarbetet pågår kostar Viskaholmsprojektet inte särskilt mycket för Steen & Ström. Men byggstarten kommer givetvis att påverkas av hur marknadsläget bedöms när den dagen närmar sig.

Ett nytt stort köpcenter i centrala Borås får stor betydelse för aktiviteten i staden. Det kommer att röra om ordentligt.

Då blir det viktigt att på ett smart sätt binda ihop city och Knalleland. Det ska vara lätt – till och med trevligt – att förflytta sig dem emellan. Det räcker inte med bra busslinjer, gång- och cykelvägar o dyl, det behövs något som kombinerar enkelhet och bekvämlighet med symbolik. Det behövs en modern spårvagnslinje!

Inte en sådan spårvagn som gnisslar och smäller, utan en sådan som finns i till exempel Nice i Frankrike. I den gamla och vackra staden går nu – efter mångåriga byggarbeten – hypermoderna spårvagnar, bekväma att åka i och suveränt väl inpassade i stadsmiljön.

De är hybridvagnar, som dels går på traditionell el, dels på batteridrift. Den senare används när spårvagnarna passerar känsliga stadsmiljöer där man inte vill ha luftledningar. 600 meter lär dagens spårvagnar klara sig innan de behöver kraft från ovan. Det vore en kraftfull och fantasifull satsning som skulle sätta Borås på kartan över framtidsinriktade och miljömedvetna städer.

I Borås räcker det med ett spår, från Pinocchio som sydlig ändstation och Knalleland som nordlig. Spåret kan gå mitt i Allégatan och vid högskolan svänga av via Skaraborgsvägen och upp på, eller parallellt med Skaraborgsallén och ha Boråsparken som slutstation.

Det skulle inte krävas en särskilt stor vagnspark och spårvägen kan fungera som baslinje till vilken andra linjer, med biogasdrivna bussar, matar.

Svårt? Ja!
Möjligt? Ja!
Dyrt? Ja!

Det kräver stark politisk vilja, långsiktigt synsätt och statlig delfinansiering. Det skulle väcka stor uppmärksamhet om Borås kan hitta en smart lösning för att knyta ihop ett externt köpcentrum med city.

Visst, det finns en ton av fantasi i denna idé, men det behövs mycket av den varan i Borås. Jämfört med att borra en höghastighetsjärnväg under staden är en spårväg mellan city och Knalleland en enkel lösning.