Insändare

Visa större förståelse för Israel

Israel/Palestina Artikeln publicerades

Staten Israel utropades 1947 och har stöd i flera FN-resolutioner. Det är en stat som har rätten att existera och rätten till säkra gränser mot sina grannstater. Så långt är de flesta överens.

Israel/Palestina-konflikten är inte ett lätt problem att lösa. Som så ofta så har beslut från världssamfundet fattats utan hänsyn till regionens geografi och kulturella historia.

Jag tror inte att någon i början på 1900-talet eller vid andra världskrigets slut anade att en judisk stat skulle bli en sådan stark och kraftfull aktör i Mellanöstern.

Att dela upp ett så litet område i två delar och sedan föreslå att de skulle dela på Jerusalem som huvudstad, var ett stort misstag av FN. Jerusalem har en mycket stark plats i den judiska kulturen. Jerusalem har aldrig varit en arabisk huvudstad, endast en judisk. Det har varit en plats dit judar har kunnat be vid klagomuren i östra Jerusalem. Före 1967, innan sexdagarskriget, så var judar förbjudna att be vid klagomuren, då östra Jerusalem kontrollerades av Jordanien.

Direkt efter sexdagarskriget så gjorde Israel Jerusalem till en stad öppen för alla de tre stora världsreligionerna. Sedan dess har Israel garanterat religions- friheten i Jerusalem och då särskilt i östra Jerusalem, där alla de historiska platserna ligger.

Det område som vi i dag kallar Västbanken, det judiska Judéen och Samarien är en del av Palestina där det alltid har bott judar. Om det blir en palestinsk stat i framtiden så måste även judar få bo och röra sig i detta område. Så länge inte säkerheten kan garanteras för judar i Palestina, så länge kommer Israel utöva kontroll även över detta område.

Med sin historia bakåt i tiden av förföljelse i Europa och i Arabvärlden, glöm inte att minst lika många judar har flytt från muslimska länder till Israel, som det har flytt palestinier ifrån områden kontrollerade av Israel. Israel och judarna kommer aldrig att ge upp sin stat, vilket de tvingas till om de lämnar ifrån sig Golanhöjderna och Västbanken. Området är så litet att Israels fiender med lätthet kan nå alla Israels städer med raketbeskjutning, vilket de även gjorde före 1967 då Israel ockuperade Västbanken och Golanhöjderna.

Israel är regionens enda demokrati, en fristad för hbtq-personer och garanterar religionsfrihet till alla. Israel välkomnar alla som besökare. Däremot är israeliska medborgare portförbjudna i de flesta muslimska länder. Hur många vet att en israelisk stämpel i ett svenskt pass hindrar inresa i till exempel Dubai?

Mot denna bakgrund förstår jag inte varför Sverige och EU inte har större förståelse för den israeliska hållningen i denna konflikt.

Urban F Andersson