Insändare

Vindkraften räcker i en framtid med bara elbilar

Elbilar Artikeln publicerades
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Det har debatterats en del om hur mycket el som går åt om alla bilar i Sverige skulle vara elbilar. Leif Petzäll ansåg till exempel i BT den 3 mars att det behövs byggas ett kärnkraftverk till för att försörja alla elbilar med laddström.

Som den siffernörd jag är tänkte jag försöka undersöka detta, eftersom jag tror att erforderlig mängd laddström ryms i den befintliga elproduktionen. Jag koncentrerar mig på personbilar och lämnar således alla andra fordon åt sidan.

På Transportstyrelsens hemsida hittade jag följande information: i februari 2018 fanns det 6 825 035 personbilar i Sverige varav 4 838 407 var i trafik. Övriga var avregistrerade eller avställda.

Om vi antar att varje elbil förbrukar 3 000 kWh/år (1,5 – 2 kWh/mil och årlig körsträcka 1 500–2 000 mil) får vi fram att det går åt 14,52 TWh/år för att ladda 4 838 407 elbilar. Om alla 6 825 035 bilar skulle vara elbilar blir siffran 20,48 TWh/år.

Svenska Kraftnät har ansvaret för hela Sveriges elnät. På deras hemsida hittar man statistik på den totala elproduktionen och elförbrukningen i Sverige per år. Den senaste statistiken jag hittade avsåg år 2016, så jag använder mig av den. Följande gäller då:

* Total elproduktion: 146,042 TWh.

* Total elförbrukning: 134,316 TWh.

Skillnaden mellan produktion och förbrukning, 11,726 TWh, gick på export.

Av detta ser man att 14,52 TWh som det går åt för att ladda 4 838 407 elbilar motsvarar knappt 10 procent av den totala elproduktionen. Om alla 6 825 035 bilar ska laddas motsvarar det 14 procent den av totala elproduktionen.

En intressant sak är att av den totala elproduktionen på 146,042 TWh så är vindkraftens bidrag 15,6 TWh. Det innebär att enbart vindkraften skulle räcka till för att förse alla 4 838 407 bilar med el. Om alla 6 825 035 bilar ska laddas får man bidra med cirka 5 TWh i form av minskad export av el.

Var och en får givetvis tycka och tänka vad man vill och dra sina egna slutsatser av ovanstående. Men jag drar slutsatsen att det inte behöver byggas något ytterligare kärnkraftverk…

Den springande punkten är inte brist på el utan hur staten ska hantera det minskade skatteunderlaget när och om alla skaffar elbilar. På bränsle betalar vi cirka 9 kronor/liter i skatt och på el cirka 0,55 kronor/kWh. Det blir en differens på cirka 36 miljarder/år om alla 4 838 407 bilar var elbilar. Kanske en nytändning för kilometerräknaren?

Bengt Waller, Borås