Insändare

Västsverige behöver en ny järnväg snabbt

Ove Lillestöl ,
Skribenten oroas av vad Götalandsbanans dragning innebär sin och grannens bostäder.
Foto:BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT
Skribenten oroas av vad Götalandsbanans dragning innebär sin och grannens bostäder.

Näringslivets förutsättningar att skapa tillväxt skulle markant förbättras om det var möjligt att snabbt och effektivt tågpendla mellan Västsveriges två största städer, skriver Ove Lillestöl.

Både regeringen och Moderaterna vill förbättra järnvägsförbindelserna mellan Göteborg och Borås, det är bra. Den oenighet som framkommit förra veckan i samband med Moderaternas utspel och regeringens infrastrukturproposition tycks snarare handla om hur fort tågen ska gå, om det ska vara höghastighetsjärnväg eller järnväg jämförbar med dagens vad gäller hastighet. Västsvenska Handelskammaren förordar höghastighetsjärnväg förutsatt att den även möjliggör regional pendling.

Men nu är det inte tågens hastighet som är viktigast för näringslivet i Borås, utan hur snabbt politikerna lyckas få en väl fungerande järnväg på plats. Det är bråttom. Näringslivets förutsättningar att skapa tillväxt skulle markant förbättras om det var möjligt att snabbt och effektivt tågpendla mellan Västsveriges två största städer och vidare mot Jönköping. I samband med förra veckans besked från Ericsson blev vi återigen påminda om hur viktigt det är att arbetsmarknaden vidgas också rent geografiskt.

Näringslivet förväntar sig att politikerna, på kommunal- och riksnivå, så skyndsamt som möjligt fattar de beslut som krävs för att en järnväg värd namnet snarast kommer på plats mellan Göteborg och Borås. Ett beslut och klarläggande om järnvägens dragning kommer också att underlätta stadsutvecklingen och inte minst byggandet av alla de nya bostäder som Borås behöver.