Insändare

Värna reservaten som redan finns

Naturvärden Artikeln publicerades
Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

När BT i söndagens tidning sätter debattsidan blir paradoxen total. Samtidigt som LRF Västra Götaland konstaterar att staten inte sköter sina åtaganden i de naturreservat som redan finns, vill staten ta ytterligare produktionsytor ur produktion för all framtid.

I texten under skriker statens företrädare, Svante Axelsson, efter utökad produktion av förnyelsebara alternativ. Det är inte omöjligt att det finns utrymme för både och, men vän av ordning frågar sig hur det är ställt när staten tar mark ur produktion med ena handen samtidigt som man greppar efter ökad produktion med den andra – man kan inte både ha kakan och äta den.

Som ett första steg anser jag att staten ska värna de reservat man redan bildat. När man är ikapp med detta arbete kan man överväga ytterligare åtaganden. I den ordningen skulle man inte riskera att mer mark att tas ur produktion till gagn för produktionen av alla förnyelsebara alternativ.

Peter Tagesson, skogsbonde i Gällstad