Insändare

Vad gör den politiska ledningen åt vården?

Äldrevård Artikeln publicerades

Jag har följt debatten om problemen med äldreomsorgen i Borås stad en längre tid. Inte en gång har jag sett att Ulf Olsson (S) har besvarat den kritik som kommit in via insändare i BT. Det är märkligt att så inte har skett och jag tolkar det bara som att Olsson håller med om den kritik som framförs. Då är det än mer märkligt att ingenting händer för att förändra situationen.

Att våra äldre i kommunen inte får den vård och omsorg som de är värda är illa nog, men jag vill också lyfta fram alla som jobbar med de äldre, undersköterskor, sjuksköterskor med flera, som tvingas jobba under oerhörd press och ofta känner sig bevakade av ett tidssystem som gör att de aldrig kan ge den lilla extra tid till våra vårdtagare i kommunen som de så väl är värda att få ta emot.

Dessutom kan till exempel undersköterskorna inte planera sin fritid mer än fyra veckor framåt sedan Time Care infördes. Detta innebär även att man kan placeras på ett uppdrag i en annan del av kommunen med kort varsel. Man kanske inte ens har tillgång till bil för att ta sig till och från arbetet och att åka kommunalt kan vara svårt med tanke på tidiga morgnar etcetera. Hela familjer påverkas.

Lägg till alla de neddragningar som gjorts de senaste åren. Varför drabbar alltid dessa neddragningar dem som är längst ner i kedjan, det vill säga händerna som utför vårdarbetet? Borde man inte se över tjänstemännens organisation i första hand och försöka hitta rationaliseringar där för att spara kostnader?

Hur skall man lyckas få de anställda inom vården att känna sig motiverade att jobba för Borås stad med drägliga arbetsvillkor när man behandlar de anställda på det här sättet? Det är en stor skam och ansvariga för detta inom Borås stad borde skämmas.

Hur vore det om tjänstemännen, framförallt chefer och kanske politikerna i Borås stad, själva fick prova på att jobba med Time Care? Jag tror inte de hade stått ut så många veckor.

Till sist riktar jag frågan till dig Ulf Olsson. Vad tänker du göra för att förbättra situationen innan vår äldreomsorg i kommunen rasar samman fullständigt? Många har sagt upp sig redan och fler lär det bli som flyr äldrevården om ingenting görs nu. Sluta sticka huvudet i sanden och kom tillbaka med ett svar tack.

Upprörd make till vårdanställd i Borås stad