Insändare

Ulf Olsson skickar hellre notan till skattebetalarna

Insändare
Foto:Petter Trens

Svar till Ulf Olsson (S), BT 3/3.

Ulf Olsson (S) fördummar debatten när han hävdar att Liberalernas kritik av skattehöjningen 2016 på 25 öre går ut på att Borås stad skulle ha för god ekonomisk ställning. Kommunens ekonomi är viktig för oss, därför budgeterade vi 2016 för ett överskott på två procent, i linje med de ekonomiska målsättningar som finns. För det rödgröna styret var det uppenbarligen mindre viktigt då budgeten fastställdes med ett överskott på 1,6 procent, vilket inte lever upp till målen. Redan här kan vi konstatera att Liberalerna är mer ansvarstagande än de rödgröna.

Det rödgröna styret arbetar endast med inkomsterna och skickar fakturan till skattebetalarna istället för att arbeta med kostnadernas fördelning. Expertgruppen ESO visar att Borås inte är kostnadseffektivt vare sig inom grundskolan eller inom äldreomsorgen. Det är kommunens plikt att ständigt ompröva och prioritera och använda resurserna på bästa sätt. Ulf Olsson bör ta lärdom av socialdemokraten Gustav Möller som sa: ”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”.

Morgan Hjalmarsson (L)

kommunalråd

Anna Svalander (L)

ersättare kommunstyrelsen