Insändare

Tydliga mål för blivande lärare

Utbildning Artikeln publicerades

Svar till Oroad, BT 6/12.

Med anledning av en insändare publicerad 6/12, skriven av signaturen Oroad, vill jag bemöta den oro som du uttrycker gällande kvaliteten på lärarutbildningen vid Högskolan i Borås.

Du bygger din insändare på bilder och inlägg på Facebook publicerade av en av våra lärarstudenter. Tagna ur sitt sammanhang kan de förmedla en vinklad bild av innehållet i utbildningen. Jag har inte tillgång till de bilder som studenten publicerat på sin Facebooksida, men jag utgår från att det i sociala medier är mer aktuellt att lägga ut bilder som visar estetisk verksamhet än bilder på skriftliga tentamina och inlämningsuppgifter.

En student som tar lärarexamen ska nå 25 mål som finns i den nationella examensordningen. Där finns tydliga mål gällande såväl den egna ämneskunskapen, som kunskaper i läs-, skriv- och matematikutveckling, men där finns också mål som handlar om mer övergripande förmågor, exempelvis användning av estetiska lärprocesser.

På en lärarutbildning riktad mot yngre elever kan det handla om att bestämma värdet på pi med hjälp av toarullar, att känna igen träden på vintern genom användning av olika figurer och att skriva och illustrera sagor med stöd av digitala verktyg. Genom sådana konkreta exempel får studenterna inspiration till hur de kan stimulera till lärande hos den mångfald av elever som de ska möta i sitt kommande yrke. De estetiska inslagen förekommer inte som isolerade aktiviteter i utbildningen, utan kompletteras alltid med muntliga och/eller skriftliga redovisningar.

Den student som du följer går på grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3. Studentens språkliga förmåga har bedömts vid många tillfällen under utbildningen. Hur studenten väljer att uttrycka sig på sociala medier kan vi på lärarutbildningen inte ta ansvar för.

Maria Ferlin, sektionschef vid sektionen för lärarutbildning, Högskolan i Borås