Insändare

Tosseryd och Hestra – historien upprepar sig

Bostäder Artikeln publicerades

I Tosseryd ska det byggas 400 nya bostäder i bland annat sjuvåningshus, står det att läsa i BT den 11 oktober.  Tosserydsborna blir oroliga av den enkla anledningen att omfattningen i sig utplånar det som i dag är platsens identitet. Ett Sergels torg landar i Tosseryd. Stadsarkitekten försöker lugna ned känslorna med att säga att inget är klart. Men har vi inte hört historien förut?

På Hestra i andra änden av stan kom ett förslag om att det skulle byggas 1 000 nya bostäder i bland annat tiovåningshus. Hestraborna blir oroliga, och Borås stad säger att inget är klart. Det kallas till samrådsmöten och skrivelser skickas in. Resultatet blir en ”reviderad plan” som konstaterar att – 1 000 nya bostäder ska byggas i bland annat tiovåningshus.

Jag har pratat med flera kommunalråd och de säger ungefär så här: ”Eftersom marken ska utnyttjas till max är höghus det bästa alternativet. Vi skulle ännu hellre vilja bygga 20-våningshus. Om vi inte får bygga höghus i halva skogen, så blir det lägre hus i hela skogen istället”.

Att Borås stad har en grönområdesplan och en översiktsplan som förbjuder en hög exploatering i områden med natur-, kultur- och miljövärden spelar ingen roll. ”Planerna är inte juridiskt bindande” konstaterar kommunalråden.

Kära Tosserydsbor, Hestra känner med er. Men tyvärr så har ni ingen chans. De ledande politikerna i Borås anser att det ska byggas bostäder till varje pris.

Johan Seger