Insändare

Svenljunga kommun har kört ner i diket

Svenljunga Artikeln publicerades

Nu kan vi inte längre tillåta denna otroligt kostsamma och obefintliga ledning av vår kommun och i förlängningen en ekonomisk krasch av oanade mått. Detta har pågått under många år, med luftslott uppbyggda under föregående mandatperioder. Men det har accelererat kraftigt under den senaste mandatperioden. Vad då, kanske du undrar?

Jo, ett underskott i budgeten som man inte riktigt har klart för sig hur det ska rättas till, nu när plus och minus inte vill gå ihop med de politiska ideologierna. Den centralstyrning som i dag råder, där tjänstemännen med hjälp av en handfull politiker försöker sig på att styra upp detta, leder till exempel till att man vill dra in resurser från de mindre orterna i kommunen.

Några exempel på detta är ett försök till nedläggning av ett antal skolor ute i de mindre orterna i kommunen, stängning av avdelningar i äldrevården. Besparingar som inte kommer att spara någonting utan bara förvärra den ekonomiska situationen. Det hjälper inte att flytta runt siffror på pappret, utan det måste till genomgripande förändringar i hela synsättet.

Börja lyssna på medborgarna, det är de som valt ett antal politiker att företräda dem. Dessa politiker har i sin tur ett antal tjänstemän som ska utföra medborgarnas önskemål. Problemet är att kommunen i dag mer och mer styrs av tjänstemännen, då en del av politikerna till viss del tappat taget om makten.

Kommunen måste omgående förbättra skolresultaten (plats 274 av 290) och det gör man inte genom att skapa större och otryggare skolor med bussåkande elever, utan genom att ge eleverna en studiero med en bra skolmiljö, med mindre enheter, samt ge föräldrarna framtidstro och en boendetrygghet.

Stötta utvecklingen i de mindre orterna genom att ge medborgarna en positiv syn på framtiden och inte bara fundera på hur man bäst nedmonterar all kommunal service. Underlätta bostadsmöjligheterna genom att skapa fler ”seniorboenden” och ge vår ungdom en möjlighet att bo kvar på sin uppväxtort, ”ungdomsboenden”.

Lyssna på de lokala företagarna och ge dessa möjlighet att utvecklas och finna kompetent personal på hemorten. Ta med det lokala företagarna oavsett storlek i dialogen om var, när och hur. Ge det lokala näringslivet möjlighet att delta i olika upphandlingar av tjänster och varor. Det är ju dessa som skapar möjligheten att vi ska kunna försörja oss i kommunen.

Sist men inte minst viktigt, vänd på den negativa trenden i ekonomin. Skapa en budget för detta samhällsbygge som har en chans att gå ihop. Måste skatten höjas under en period, gör då det. Plus och minus måste stämma, om vi inte ska leva med ständiga hot om besparingar och nedmonteringar av landsbygden. För det går väl inte göra besparingar i centralorten?

Lennart Eriksson, Mjöbäck