Insändare

Svalander hade kunnat rösta på SD:s budget

Politik Artikeln publicerades

Svar till Anna Svalander, BT 29/11.

Om Anna Svalander (L) hade varit intresserad av att göra något för Fristad så hade hon kunnat rösta på Sverigedemokraternas budget. Till skillnad från hennes eget parti presenterade vi en egen helt komplett budget, vilket nämligen inget av allianspartierna gjorde. Detta är Alliansens väljare pinsamt medvetna om.

I Sverigedemokraternas budget fanns riktade satsningar till Fristad jämte andra serviceorter. På sidan 40 i vår budget står beskrivet om ny idrottshall till Fristad, till vilken vi under 2018 avsätter tre miljoner kronor med planering om färdigställande 2019. På sidan 51 i budgeten beskrivs ”aktivitetspark Fristad”, till vilken vi under 2018 avsätter 7,5 miljoner kronor.

Det går an att ge befolkningen löften, men när Liberalerna inte ens kan presentera en egen budget till kommunfullmäktiges budgetfullmäktige, bör man vara ödmjuk inför sina väljare, men inte ens detta klarar Liberalerna. Att dessutom slänga ur sig epitet att Sverigedemokraterna är ”röda” med mera blir direkt pinsamt, eftersom man inte framför klagomål vid de tillfällen när Liberalerna får vårt stöd.

Det är allmänt känt att det är Alliansen, där Liberalerna ingår, som ser till att landet styrs av en rödgrön regering.

Patric Silfverklinga, gruppledare, SD Borås

Björn Qvarnström, vice gruppledare, SD Borås