Insändare

Styrelsen skulle ha gjort rätt från början

Leif Petzäll ,
Energibolaget skulle naturligtvis ha sett till att det inte skulle finnas några som helst tveksamheter i anbudshandlingarna och tagit hjälp av sakkunniga inom området, skriver Leif Petzäll.
Foto:Anton Hedberg
Energibolaget skulle naturligtvis ha sett till att det inte skulle finnas några som helst tveksamheter i anbudshandlingarna och tagit hjälp av sakkunniga inom området, skriver Leif Petzäll.

När nu fler överklaganden dyker upp borde styrelsen titta sig i spegeln och klaga på rätt ställe, skriver Leif Petzäll.

Angående ”Ny överklagan hot mot värmeverket”, BT 4/11. Om ett entreprenadföretag som NCC gör en överklagan är det inte utan att ha visst fog för det och det kan inte ses som att de vill djävlas. För det är i slutändan även en förlust, att om man inte vinner sin överklagan kan det ses som en viss okunnighet i att författa utförliga anbudshandlingar.

En överklagan visar ofta brist i de anbudshandlingar, som kan innebära merkostnader under entreprenadtiden. Generellt kan sägas att det är helt klart att ett överklagande av upphandling visar på någon form av brist i anbudshandlingarna och dessa är naturligtvis beställarens ansvar. Ulrik Nilsson (M) uttrycker sig, som väl är försiktigt, men säger samtidigt att det överklagas för varje avbruten tändsticka. Bäste Ulrik Nilsson, det är nog mer än så.

Det gäller här att energibolagets styrelse inte skall gå i polemik om överklagande etcetera, utan istället diskutera eventuellt påtalade brister i handlingarna med sina tjänstemän. Kan man då ha förtroende för energibolaget, då dess komplexitet egentligen inte passar att ledas av en lekmannastyrelse. Tydligen är det den ordning som tyvärr gäller. När nu fler överklaganden dyker upp, vilket kommer att orsaka tilläggskostnader, borde styrelsen titta sig i spegeln och klaga på rätt ställe. Energibolaget skulle naturligtvis ha sett till att det inte skulle ha funnits några som helst tveksamheter i anbudshandlingarna och tagit hjälp av sakkunniga inom området. Nu straffar det sig med dessa överklaganden.

Man får beklaga att dessa överklaganden kan orsaka att 3,2 miljarder inte kommer att räcka till. Upphandlingen av pannbyggnaden är ju en av de större entreprenaderna. Till sist blir det vi hyresgäster som kommer att få betala dessa kostnader genom att fastighetsägarna får ett utmärkt tillfälle att höja hyrorna på grund av ökade kostnader.

Ordföranden i energibolagets styrelse heter Eva Théen Johansson (MP). Jag känner inte henne, men utgår ifrån att hon har minst civilingenjörs- examen inom värme, vatten och el. Och Ulrik Nilsson, som är vice ordförande, skall naturligtvis också ha motsvarande examen, samt att de övriga i styrelsen totalt skall behärska dessa områden som Borås energibolag hanterar.

När en entreprenör överklagar ett beslut som detta, är det ett tecken på att en kartell inte förekommer, och det är ju positivt i sig.