Insändare

Stressade bilister bekymrar ryttare

Insändare Artikeln publicerades

Vi är mycket oroade för vad en ökning på cirka 350 bilar extra om dagen kan innebära, skriver företrädare för Brämhults ryttarsällskap.

Vi är glada att Magnus Sjödahl (KD) uppmärksammar oss som idrottsförening och bemöter vår oro inför pågående detaljplaneprocess med syftet att möjliggöra bostadsbebyggelse intill vårt stall. Om detaljplanen antas hamnar stallet med marker i direkt anslutning till tätbebyggt område.

Vår oro gäller inskränkning av verksamhet och marker på grund av eventuella klagomål från inflyttade rörande allergi, hästlukt med mera. Vår oro berör även den ökade trafiken utmed Kyrkvägen, som är enda vägen vi kan rida på för att komma ut på ridtur. Kyrkvägen delar vi med många motionärer i Brämhult som uppskattar att vistas i området med landsbygds- känsla. Men vi delar den även med biltrafiken, som de senaste åren ökat.

”För allas trevnad och säkerhet vill vi att Borås stad följer rekommendationer om avstånd på minst 100–200 meter mellan stall och bostad, och 50–100 meter mellan rasthage och bostad.”

Föreningen har försökt påverka trafiksituationen utan resultat och vi är mycket oroade för vad en ökning på cirka 350 bilar extra om dagen kan innebära. Stressade bilförare är inte roliga att möta oavsett om du sitter till häst eller är ute och joggar.

Visst kan det vara mervärde att bo nära ett stall, men man måste beakta riskerna som ökar med tätbebyggelse intill stallet. Vad händer om hagar blir till lekområden för barn och ungdomar? Vems är ansvaret om barn eller häst skadas? Vi ser också ljudnivån i tätbebyggt område som ett orosmoment, i synnerhet alla raketer under jul och nyår. Det skjuts friskt i samhället trots restriktioner. Hästar är ljudkänsliga och tar lätt till flykt.

Om bostäder byggs 20 meter från vår anläggning skjuts det sannolikt intill hagarna med risk att hästar i panik flyr genom stängsel ut på vägen, med fara för trafiken. Efter torkan 2018 bekymrar det oss även att kommunen vill bebygga betesmark.

För allas trevnad och säkerhet vill vi att Borås stad följer rekommendationer om avstånd på minst 100–200 meter mellan stall och bostad, och 50–100 meter mellan rasthage och bostad. Längre avstånd är att rekommendera med tanke på stallets öppna läge och planering av tätbebyggt område. Det är 200 meter från stallet till Ängsgårdens förskola.

Låt oss vara en samhällsnära förening, så att våra ungdomar kan ta sig till sin vardagsaktivitet till fots eller med buss. Ridsporten är Sveriges näst största idrottsverksamhet, Brämhults ryttarsällskap har drygt 25 aktiva plus föräldrar och syskon.

Förutom friskvård genom en aktiv fritid genererar hästnäringen många arbetstillfällen. Vi ser gärna besökare hos oss och vi vill ses som inspiration och introduktion till en fantastisk fritidsverksamhet för många ungdomar.

Brämhults ryttarsällskap gm Malin Sundén, Nathalie Safko och Sara Borgesjö

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.