Insändare

Stödet till spelberoende måste öka

Spelberoende Artikeln publicerades

Även om huvuddelen av dem som ägnar sig åt spel med pengar ofta ligger på en ganska måttfull nivå måste vi vara medvetna om att det finns stora risker med spel. För den som tappar kontrollen över sitt spelande uppstår ofta ångest, sömnsvårigheter och självmordstankar. I många fall krossar spelberoendet familjer, raserar hushållets ekonomi och förstör framtidsdrömmar.

Cirka två procent av befolkningen mellan 16 och 84 år har spelproblem. Samtidigt har personer med spelberoende inte erbjudits någon särskild vård i Västra Götalandsregionen. Med tanke på regionens storlek och det enorma personliga lidande som spelberoende innebär är det ohållbart och oförsvarbart.

Även för personer med dataspelsberoende saknas tillräckligt stöd i vården. WHO har, genom publiceringen av Världshälsoorganisationens nya upplaga av International Classification of Diseases, klassificerat dataspelsberoende som en sjukdom.  Detta beroende kan få stora sociala konsekvenser där skolan eller jobbet blir svårare att klara av. Isolering kan uppstå när personliga relationer blir försummade.

I Västra Götalandsregionen fördelas tio miljoner kronor för att inrätta en enhet för specialiserad vård och behandling av spelberoende på Sahlgrenska universitetssjukhusets beroendeklinik. Enheten ska bedriva öppenvårdsverksamhet och ta emot patienter i alla åldrar från hela Västra Götaland. Både patienter som spelar med pengar och personer med dataspelsberoende ska tas emot.

Genom denna insats tar vi steget för att möta behoven av behandling och stöd inom vården för två grupper som länge haft svårt att söka rätt hjälp.

Monica Selin (KD), regionråd och ordförande i psykiatriberedningen

Jonas Andersson (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen