Insändare

Spara inte i Borås utsatta områden

Insändare Artikeln publicerades
Föreslagna besparingar riskerar att försämra munhälsan i Borås mest utsatta områden, befarar Personalen på Boda familjecentral.
Foto: Martina Holmberg / TT
Föreslagna besparingar riskerar att försämra munhälsan i Borås mest utsatta områden, befarar Personalen på Boda familjecentral.

Det förebyggande arbetet i vår stads mest utsatta områden är en framtida investering och en stor vinst för vår stad, påpekar skribenterna.

På Familjecentralen Boda har vi haft en stor fördel och en unik möjlighet att ha en tandhygienist kopplad till och lokaliserad i vår verksamhet två dagar i veckan sedan 2014. Vi ser stora fördelar för barnen och familjerna med samverkan mellan olika professioner på familjecentralen.

Vår familjecentral är belägen i ett socialt utsatt område i Borås, där det finns stora problem med munhälsa och karies. Tandhygienisten finns tillgänglig och är känd av familjerna som besöker familjecentralen, hon kan svara på snabba frågor, avdramatisera tandvårdsbesöken och har en lång erfarenhet av att arbeta i vårt område.

Samarbetet mellan sköterskorna i Barnhälsan och tandhygienisten har ökat och är just nu optimalt, där de båda professionerna samverkar på fyra månaders-besök, men också vid spontana besök.

”Konsekvenserna av att avsluta detta samarbete innebär att ett väl beprövat, fungerande arbete med munhälsa i vårt utsatta område går förlorat. De som drabbas är barnen.”

Tandhygienistens bokade besök sker i lokalerna på Familjecentralen. Folkhälsoutvecklaren i Borås stad understryker att hon uppfattar ett helhetsperspektiv på hälsa genom detta samarbete. Samtalet om munhälsa integreras i samtal om sömnrutiner och matvanor i allmänhet. Samarbetet med tandhygienisten ger ringar på vattnet och är unikt i Sverige. Detta samarbete lyfts fram i hela Sverige som en förebild med många vinster, främst i arbetet mot karies.

Vi vill lyfta fram det förebyggande och föräldraskapsstödjande arbetet med barn och familjer i vår stads mest utsatta områden som en framtida investering och en stor vinst för vår stad och våra medborgare på längre sikt och socialt hållbart för framtiden.

Tandhygienist på familjecentral startade som ett projekt 2014–2016, projektet finansierades av södra hälso- och sjukvårdsnämnden. På grund av diverse faktorer förlängdes projektet till att omfatta även 2017. Utvärdering gjordes och endast positiva vinster noteras av både familjecentralen och Folktandvården.

Konsekvenserna av att avsluta detta samarbete innebär att ett väl beprövat, fungerande arbete med munhälsa i vårt utsatta område går förlorat. De som drabbas är barnen.

Tidiga insatser gör skillnad. Socialstyrelsen skriver att barn, föräldrar och hela samhället tjänar på att skolan, socialtjänsten och vården arbetar tillsammans för att hjälpa barn i tid:

”Redan tidigt i livet påverkar föräldrarnas levnadsvillkor barnens hälsa. Sociala klyftor leder till hälsoskillnader som ökar med åren. Därför är det angeläget med tidiga insatser som främjar barnens hälsoutveckling och förhindrar att det uppstår problem. På familjecentralerna ligger tonvikten på att stärka barns och föräldrars frisk- och skyddsfaktorer”.

Personalen på Boda familjecentral

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.