Insändare

Socialpsykiatrin är inte ett sjunkande skepp

Insändare Artikeln publicerades

Svar till Snart f.d. boendestödjare , BT 4/1.

Som du skriver har sociala omsorgsförvaltningen beslutat att vissa måltider (lunch och kvällsmål) inte längre ska lagas av personal i gruppbostäderna. Det finns flera anledningar till det. Bland annat handlar det om att frigöra tid och resurser som istället kan användas för att se till att brukarna får det stöd och den omsorg som de behöver. Att laga mat i gruppbostäderna ställer också stora krav på lokalerna och att det finns tydliga rutiner för en säker livsmedelshantering utifrån Livsmedelsverkets regler.

Du skriver också att allt mer tid läggs på admini- stration, eftersom varje brukare ska ha en så kallad genomförandeplan. I en genomförandeplan står det hur brukaren ska få det stöd hen behöver, och är något som personal och brukare gör tillsammans.

Socialtjänstlagen ställer stora krav på att det finns både journaler och genomförandeplaner för varje brukare. Det ingår i arbetet att dokumentera och följa upp stödet som brukaren får, och ska inte ses som ökad belastning i form av onödig administration. Sociala omsorgsförvaltningen har valt att satsa på kompetensutveckling och utbildning för all personal med individens behov i centrum, med fokus på genomförandeplaner. Det nya arbetssättet innebär en grundligare beskrivning av vad brukaren behöver stöd i och hur. Målet är att ge vård och omsorg som är anpassad efter varje person och som är av hög kvalitet.

Vad gäller Time Care, som är ett verktyg för schemaplanering, finns det flera syften. Dels handlar det om att Time Care ska vara ett stöd i att kunna möta både verksamhetens och brukarens behov. Dels handlar det om att medarbetarna genom individuell schemaläggning ska kunna påverka sina egna scheman. För att få detta att fungera optimalt ställs det stora krav på att personalen tillsammans tar ansvar för schemaläggningen så att syftet uppnås – att som personal kunna påverka sin egen arbetstid samtidigt som verksamhetens och brukarnas behov tillgodoses. Detta för att vi ska hålla den kvalitet vi vill ge brukarna, och som de har rätt att förvänta sig, samt att vi är på jobbet när vi behövs som mest.

Vi är stolta över den vård och omsorg som brukare får inom socialpsykiatrin i Borås stad. Personalen gör ett fantastiskt jobb varje dag och utför arbetet både målmedvetet och professionellt.

Richard Brevik, verksamhetschef på sociala omsorgsförvaltningen

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.