Insändare

Snälla föräldrar, stoppa könsdiskrimineringen

Jämställdhet Artikeln publicerades

Till att börja med vill jag ställa en fråga till alla män. Hur många decennier ska det ta innan människor inser att män och kvinnor faktiskt är jämlika? Det är en sak att man stöter på män som tror sig vara Gud och förväntar sig att behandlas bättre än kvinnor. Det är en helt annan sak att det faktiskt är kvinnor som orsakar det.

För det första är de flesta inte lika lyckligt lottade eftersom det i vissa kulturer är så att majoriteten växer upp i förtryck, vilket gör att de inte kan eller vet bättre. Det kan vara en ursäkt, men du som föddes och växte upp i Sverige, vad är din ursäkt? Det finns olika typer av förtryck i ett liv och jag kan ge några exempel på hur man inte ser förtrycket av kvinnor. Det behöver inte vara uttalat. Det räcker med att det är flickan i hushållet som förväntas plocka upp efter måltiden eller tömma diskmaskinen och att pojken kommer undan en bestraffning när han brister i sina hushållssysslor, men det gör inte flickan. Därmed får pojken lov att vara ute med sina vänner men inte flickan.

För det andra är förtrycket dåligt eftersom det kan förstöra en framtida relation i ett parförhållande. En del män förväntar sig att bli lydda och respekterade för att de är män. Man måste förstå att många kvinnor i dagens samhälle har det mycket jobbigare än män. De arbetar heltid samtidigt som många studier visar att de tar ett huvudansvar i hemmet. De kan ha barn som blir sjuka och behöver uppmärksamhet, vilket kräver ork och energi. Problemet är att många kvinnor dubbelarbetar utan att männen visar uppskattning och tacksamhet. Framför allt ligger problemet i att man inte delar lika på bördan.

För det tredje, för våra döttrars skull måste föräldrar uppfostra sina söner att respektera och behandla kvinnor på ett bra sätt. Alla individer, både män och kvinnor, ska bedömas utifrån deras handlingar, värderingar, moral och språk. Vi behöver förstå hur viktigt det är att uppfostra våra barn jämlikt för att alla ska få leva i ett jämlikt och sunt samhälle.

Till sist vill jag uppmana alla föräldrar att uppfostra och behandla pojkar och flickor på ett jämlikt sätt. På det vinner vi alla: pojkarna, flickorna och framför allt samhället.

Mohamed Ezedeen