Insändare

Skolor i Borås bör testa två lärare i klassrummet

Insändare Artikeln publicerades

I Borås är det tyvärr alltför många barn som inte lyckas så bra i skolan, skriver Mattias Danielsson (C).

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att barn och unga ska växa upp till vuxna som är delaktiga i samhället och kan försörja sig själva. I Borås är det tyvärr alltför många barn som inte lyckas så bra i skolan, som lämnar grundskolan utan de kunskaper som krävs för ett vuxenliv.

Satsningar måste därför göras för att förbättra skolresultaten. Under det gångna året har mycket extra medel skickats in i grundskolan. Det är dock inte alltid pengar som löser alla problem, det måste också till förslag till lösningar.

Grunden för allt lärande är att man har de grundläggande kunskaperna, det vill säga att man kan läsa, skriva och räkna. Från Centerpartiets sida vill vi därför göra extra satsningar för att ingen elev ska lämna årskurs två utan att ha dessa grundläggande kunskaper. De elever som inte kan läsa, skriva och räkna ska ges extra stödåtgärder.

Den enskilt viktigaste resursen för barns lärande är läraren. Alla elever lär sig på olika sätt. För att öka möjligheterna att varje elev ska träffa ”sin allra bästa lärare” vill Centerpartiet ge några grundskolor i Borås möjligheten att testa tvålärarsystem, där två lärare undervisar i varje klass. Det är ett system som redan testats i ett antal kommuner, med bra resultat.

Centerpartiet vill att människor ska få bestämma mer över sina egna liv. Därför vill vi att det aktiva skolvalet ska utvecklas och förbättras. För att ekonomiska faktorer inte ska göra att föräldrar väljer en skola som ligger en bit bort kommer Centerpartiet att verka för att grundskolebarnen får skolskjuts till den skola de valt – inte enbart till den närmaste skolan. Om föräldrarna valt en skola i en annan kommun som ligger närmare än en skola i Borås kommun ska skolskjuts erbjudas till skolan i den andra kommunen.

I samband med den första omgången av det aktiva skolvalet blev det extra tydligt att det saknas platser i skolorna i centrala Borås. Därför vill Centerpartiet att det byggs två nya grundskolor centralt. Det behöver också byggas ytterligare en gymnasieskola.

Elever vill, precis som vuxna, kunna påverka sin vardag. Därför måste eleverna ges större möjligheter att påverka den undervisning de förväntas delta i. Centerpartiet kommer att verka för att det görs satsningar på elevinflytande och former för hur elevernas tankar om skolan bättre kan tas till vara.

I årets val är skolan ett av Centerpartiets prioriterade områden. Det leder Borås framåt.

Mattias Danielsson (C), kandidat till kommunfullmäktige i Borås

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.