Insändare

Skicka stadsbarn till skolor på landet

Insändare ,

Om politiker menar allvar med sin ambition att ”hela landet skall leva”, är det kanske dags sluta med hoten mot landsbygdsskolor, menar Anna Karlsson.

Jag konstaterar att trots fagra och insmickrande löften om att vi i vårt land skall ha en levande landsbygd, väntas inom kort nästa beslut tas som kan leda till motsatsen, nämligen politikers och tjänstemäns beslut att omstrukturera Rångedalaskolan och Äsperedsskolan.

I grannkommuner har motsvarande beslut i förlängningen inneburit en nedläggning av landsortsskolorna. Visst, alla kan förstå att barnen kan dra nytta av större klasser och fler kamrater. Visst förstår vi att skolorna på landet kostar pengar, men om politiker menar allvar med sin ambition att ”hela landet skall leva”, är det kanske dags att börja titta på andra lösningar än att fatta beslut som i längden kan innebära nedläggning av ytterligare landsortsskolor, samt demontering av servicen på landsbygden.

Använd befintliga lokaler på landsbygden. Istället för att transportera elever från landsbygden till tätorten och trånga, överfulla lokaler kanske man skall se över alternativet att göra det motsatta. Ändra skolornas upptagningsområden så att tätortens ytterområden istället bussar dessa barn till skolorna på landet.

Borås stad bör ta ett krafttag och verka för bättre lön och arbetsförhållanden för samtliga pedagoger och andra anställda på skolor i kommunen. Detta kommer att göra rekrytering av både lärare och elevhälsa så mycket lättare, både i stad och på landsbygd, och i förlängningen ge en högre måluppfyllelse bland eleverna.

Fatta viktiga beslut som rör barnen i dialog med barnens föräldrar och framför allt, fatta inga förhastade beslut utan ordentliga beslutsunderlag, som dessutom i förlängningen innebär att ni släcker förhoppningarna om att ”hela Sverige skall leva”.

Anna Karlsson

landsbygdspartiet oberoende