Insändare

Sätt ett tält över Alidebergsbadet

Mats Svensson ,
Foto:Jan Pettersson

Sätt ett tält över Alidebergsbadet för att undvika kaos i Borås simarena, tycker skribenten.

Till våren, i mitten av april, är det bestämt att Stadsparksbadet skall stängas för renovering under åtta månader. Något senare, i början av maj, öppnas Alidebergsbadets utomhusanläggning. Det är bara en förhoppning om att vädrets makter är så gynnsamma att de flesta av Stadsparksbadets nyttjare vill fortsätta att nu simma utomhus istället.

Borås simarena är redan utnyttjat till mer än 120 procent av vad det från början dimensionerades för 2010. Det beräknades komma 120 000 badande per år, men nu är man uppe i drygt 150 000. Hitintills har det gått bra med väl planerade verksamheter. Tidigare när Sandaredsbadet var i full drift hade man som mest ca 80 000 besökare per år. Skall nu Stadsparksbadets ca 250 000 bad föras över på Borås simarena och det nyrenoverade Sandaredsbadet kommer det att bli kaos. Alla de boråsare som badat och/eller motionerat med simning kommer antingen att få sluta med detta, eller måste man utnyttja tider före sju på morgonen och efter 20 på kvällarna till dryga kostnader för ökade öppethållandetider.

Redan under den tid jag satt ordförande i Simklubben Elfsborg under 70-talet, då Alidebergsbadet var nytt, talades om att vintertid sätta ett tält över bassängen för att främja simkunnighet och simmotionerande. I dag då badbesöken ökat med flera hundra procent kommer man att drastiskt sänka möjligheterna till bad och motion under den tid Stadsparksbadet hålls stängt för renovering. En renovering som har varit behövlig under minst tio år, och som man nu tror sig kunna genomföra på åtta månader. En tid, som jag som gammal byggnadsingenjör har mycket svårt att tro på.

Ett tält över Alideberg är kostnadsberäknat till cirka fem miljoner kronor till en ungefärlig driftskostnad av en miljon kronor per säsong. Ett tält som löser hela den ovan angivna problematiken, och som flera år framöver till mycket rimliga kostnader gör att Borås växande population får tillgång till nästan obegränsad motionssimning.