Insändare

Satsa på trådbussar i Borås lokaltrafik

Kollektivtrafik Artikeln publicerades
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Bussarna i Borås lokaltrafik drivs i dag av diesel eller gas. Gasen kan vara antingen naturgas eller biogas. Tyvärr är naturgasen ett fossilt bränsle. De styrande i Borås borde verka för att gasbussarna drivs med biogas istället för naturgas. Biogasen är ett förnybart bränsle som utvinns ur vårt komposterbara avfall.

Dieselbussarna borde drivas med HVO-bränsle istället för diesel. HVO är en syntetisk diesel som framställs genom hydrering av växt- och djurfetter, och är ett helt förnybart bränsle. Det krävs ingen ombyggnad av motorn för att kunna köra på detta bränsle. Tillverkning av HVO finns i Sverige, vilket också är positivt. Många tunga lastbilar körs redan i dag på HVO med gott resultat, till exempel timmerbilar.

Borås borde på längre sikt satsa på trådbussar som komplement till batteridrivna elbussar. Trådbussar behöver inga stora batteripaket. Batteritillverkningen har en stor negativ miljöpåverkan. Tillverkning av ett elbilsbatteri har samma negativa miljöpåverkan som 5 000–20 000 mils användning av en konventionell bil. Batterierna har också kort livslängd, vilket kräver batteribyten på elbilarna. Framöver kommer batterierna att bli bättre, men det tar lång tid.

Ett trådbussystem är en idealisk lösning för Borås som har många backar, eftersom trådbussens elmotor kan användas som elektrisk broms, som för tillbaka elen till trådbussnätet.

Detta betyder att en buss som bromsar i en nerförsbacke kan driva en annan buss som kör i uppförsbacke. Denna återföring av bromsenergi fungerar inte alls lika bra i batteridrivna elbussar.

Trådbussar kan köras kortare sträckor utan tråd om de förses med ett mindre batteri (slide in-teknik). Det kan utnyttjas till exempel för Södra Torget eller när det finns hinder i trafiken.

Det finns ungefär 300 trådbussystem i världen i 43 länder. I Sverige finns det en trådbusslinje i Landskrona, vilken startades 2003.

Thomas