Insändare

Så kan gamla biografen på Sjöbo torg användas

Insändare Artikeln publicerades
Foto: Jan Pettersson

Svar till insändaren ”Vad har karusellen på Sjöbo kostat?”, BT 19/11.

Med anledning av misstolkningar av projekt Kraftsamling Sjöbo ger vi en sammanfattad bild av vad som hänt inom ramen för projektet. Insändaren skriver att projektpengar runnit iväg i värdelösa möten till ingen framtidsnytta. Många dialogmöten har genomförts, men det går inte i dagsläget att uttala något gällande framtidsnytta då resultat ännu inte kan ses.

Utgångspunkten är att utvecklingen ska ske i medskapande med dem som bor och verkar på Sjöbo, och detta har tydliggjorts vid varje dialogtillfälle. Gällande återkoppling har kontinuerlig muntlig information givits på de möten och arrangemang som projektet deltagit i. Dock har den skriftliga återkopplingen dröjt på grund av att projektledningen velat bredda perspektiv- insamlingen och genomföra fler dialoger för att möjliggöra för fler röster att höras.

”Belysningen kommer att åtgärdas inom kort och stadsdelsvärdar är på plats.”

Den senaste dialogen genomfördes den 1 september och efter det har dialoger sammanställts och presenterades vid starten av Medborgarlabbet den 13 november. Sammanställningen finns nu uppsatt på Mötesplatsen och vidare återkoppling om framtida processer kommer att ges genom Mötesplatsen och Medborgarlabbet.

Sedan projektet startade har Borås stad återkopplat dialogerna till tjänstemän, politiker och lokala aktörer. Detta för att föra en diskussion om hur man kan bemöta invånarnas behov och den utveckling de vill se. Dialogerna har visat att invånarna önskar fler kultur- och generationsöverskridande arrangemang, vilket har bemötts genom tre tillfällen under våren.

Erikslundsskolan och Sjöboskolan har intensifierat elevhälsoarbetet, erbjudit läxhjälp och utvecklat satsningen ”Sports for you”. Invånare har uttryckt en önskan om en breddad mötesplatsverksamhet samt att öppna upp den gamla biografen.

Det pågår en process där man inom kommunen, AB Bostäder och föreningar ser över möjligheterna med att bygga ihop mötesplatsen, fritidsgården och biblioteket tillsammans med föreningsverksamhet under ett och samma tak.

Planen är att använda biografen som kärna. Det finns i nuläget en första skiss och processen fortsätter och kommer inom kort att lämnas till politiken för beslut. I dialogerna har det framkommit att man upplever otrygghet bland annat på grund av dålig belysning på Sjöbo torg och frånvarande vuxna.

Belysningen kommer att åtgärdas inom kort och stadsdelsvärdar är på plats. Projektet har också möjliggjort för invånare att förverkliga idéer som inkommit på dialogerna genom att införa idébidrag på upp till 50 000 kronor.

Det här är några exempel på vad som växt fram tack vare projektet och de dialoger som genomförts med invånare och lokala aktörer. Många processer är igång och för att lyckas genomföra positivt förändringsarbete krävs en stor portion uthållighet och delaktighet. Vi hoppas på invånarnas och lokalsamhällets fortsatta stöd i detta.

Pia Essunger, projektledare Kraftsamling Sjöbo, fritids- och folkhälsoförvaltningen

Susanne Karlsson, verksamhetschef, fritids- och folkhälsoförvaltningen

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.