Insändare

Risk för ekonomisk baksmälla i förskolan

Förskola Artikeln publicerades

Svar till Leif Johansson (S), BT 27/12.

Vi moderater vill att Borås ska ha en förskola i toppklass. Det är därför allvarligt att de rödgröna förnekar att de högre hyres- nivåerna för nya förskolor på sikt ger totalt ökade lokalkostnader med ekonomisk baksmälla och personalanpassningar som följd.

Inför beslut om förskolenämndens budget för 2018 tog förvaltningen fram ett material på al- lianspartiernas initiativ. Där står det: ”Tre nya förskolor, Sagans förskola, Kransmossens förskola och Kärrabackens förskola, öppnar under hösten 2017 och får helårseffekt under 2018. Skogsängens förskola utökas med tre avdelningar som tas i drift januari 2018. Tallbackens förskola öppnar februari 2018 och KreaNova i augusti 2018. Samtidigt avvecklas några mindre enheter. Hyresökningen till 2018 bedöms bli ca 6 500 tkr. Ramuppräkningen av hyreskostnaderna ger ca 1 500 tkr och förvaltningen har till budget 2018 fått en volymuppräkning med 0,9 %, vilket ger 5 800 tkr. Detta leder till att i stort sett hela förvaltningens volymuppräkning går till ökade hyreskostnader och en indirekt effektivisering av verksamheten.”

Leif Johansson (S) antyder i sitt svar att det varken finns brister eller risker i förskolan. De argument jag anför i artikeln bemöts aldrig. Istället baseras artikeln på angrepp mot mig som person. Det är knappast ett ansvarsfullt agerande.

Stadens småbarnsföräldrar förväntar sig att de styrande kryper upp ur sandlådan och tar ansvar. Jag hoppas därför att förskolenämndens ordförande är beredd att diskutera riskerna med allt högre lokalkostnader när nämnden ska göra sin risk- och väsentlighetsanalys.

Mattias Karlsson (M), ledamot i förskolenämnden, Borås