Insändare

Pluralism eller konformism i skolan?

Friskolor Artikeln publicerades

Svar till Peter Böös, BT 20/2.

I våra kommunala skolor undervisas redan om religion. Det kallas religionsundervisning och skall ge eleverna en bättre förståelse för de olika religioner som människor utövar. Det är religionsfrihet att tillåta det fria ordet verka. Skillnaden är att i de cirka 70 friskolor vi redan har, där tillåts en friare tillämpning av undervisningens ideologiska uttrycksmedel.

De argumenten Böös framför är irrelevanta eftersom evolutionsteorin är ett grundläggande axiom i majoriteten av skolornas undervisning.

De friskolor som existerar är en minoritet och utmärkta exempel på demokratins tillämpning i vår västerländska kultur. Där kan vi få jämförelser mellan olika system etcetera.

Det är statens uppgift att kontrollera lagarnas efterlevnad mot kriminalitet, såsom könsstympning, rasdiskriminering, konverteringskrav, hederskultur, åsiktsfrihet och många andra vidrigheter som förekommer i religiösa sammanhang. Det är dessa samhällsfientliga företeelser Böös borde ägna sig åt i sin polemik.

Frågan är inte vilka skolor vi skall ha, utan det är vilket samhälle vi lever i som är det viktiga. Pluralism eller konformism. Ateisterna borde istället ägna sin tankeförmåga åt det politiska parti som i dagarna vill återinföra ett rasregister med registrering av etniska grupper.

Jag förstår mycket väl att kommunen reagerar på att få en muslimsk skola i Borås av ovan nämnda skäl, samt andra skäl av mer skolpedagogisk karaktär.

Adjö