Insändare

P-böter i Borås – trots trasig automat

Parkering Artikeln publicerades

På eftermiddagen den 29/8 parkerade undertecknad bilen på Elektra (vid Borås energi). Vid försök till kortbetalning visade displayen ”transaktion misslyckad”. Då jag stod inför ett biobesök hade jag lämnat mobilen hemma. Jag förutsatte att man tog hänsyn till apparatfelet och inte ”lappade” bilen. Så var inte fallet – en böteslapp på 350 kronor satt på vindrutan.

I ett brev till bolaget hävdade jag följande: Eftersom jag inte begått något lagbrott i juridisk mening skulle jag inte heller bötesbeläggas. Det var ju bolagets apparatur som var ur funktion.

P-bolaget svarar: ”Tyvärr föreligger det ej sådana skäl att ärendet kan avskrivas då det ej fanns någon giltig betalning vid övervakningstillfället”.

Det faktum att den icke existerande betalningen berodde på apparatfel kommenterades överhuvudtaget inte!

En fråga till bolaget inställer sig omgående: Hur menar man att betalning skall ske då apparaturen är ur funktion och då möjlighet till telefonbetalning inte föreligger?

Är p-bolaget till för boråsarna eller är vi till för att i alla lägen optimera bolagets ekonomiska resultat?

Lars Ottosson