Insändare

Oroväckande syn på strandskyddet

Insändare Artikeln publicerades
Foto: Hasse Holmberg / TT

Centerpartiet vill att man ska kunna bygga hur nära stränder som helst. Den slutsatsen drar representanter för Naturskyddsföreningen.

Centerpartiet i Svenljunga, genom sin ledande företrädare Eva Johansson, framför oroväckande åsikter om strandskyddet i BT 29/8. Svenljunga och Tranemo kommuner har upprättat planer över sjönära områden där man gjort lättnader i strandskyddet för att ge möjligheter till byggnation. Dessa planer vill Centerpartiet uppenbarligen riva upp samt slopa det generella strandskyddet och släppa sjönära byggnation fri.

Det lagstadgade generella strandskydd som finns i dag och vars yttersta syfte är att skydda de mest känsliga vattenmiljöer som finns ska bort! Punkt slut.

Låt oss ge en kort resumé av de båda skäl som strandskyddet vilar på. Det ena har ett biologiskt motiv, nämligen att skydda fortlevnaden av växt- och djurarter som har just strandzonen som främsta och ibland enda livsmiljö. Det andra har ett utbildnings- och rekreationsmotiv – alla, inte bara ett fåtal, ska kunna använda stranden för studier och rekreation, naturligtvis med de begränsningar som allemansrätten påbjuder.

Centerpartiet vill att man ska kunna bygga hur nära stränder som helst, i vilken omfattning som helst. Någon areell begränsning i förhållande till strandlinjen nämns inte i artikeln. De omedelbara begränsningar en sådan nyordning skulle innebära är att arter trängs tillbaka eller helt försvinner samt att allemansrätten kraftigt reduceras – privata tomter och företagsmark står över allemansrätten. Om även mark i naturreservat kan komma att bebyggas nämns inte.

Centerpartiet vill säkert kommunerna gott, det betvivlar vi inte. Men vägen till det goda skulle göra mycket ont. Vi i Naturskyddsföreningen tror också att människor ofta vill bo nära vatten. Frågan är bara hur nära? Vi tror på en gyllene medelväg – vi tror att man kan förena attraktiv närhet med betryggande avstånd. Det finns flera exempel från både Svenljunga och Tranemo där man bor attraktivt nära vatten, men utan att bli blöt om fötterna.

Låt oss till slut påminna om lite historik runt Fegen. En privat markägarinna, med kärlek för den byggd hon växt upp i och levde i, stoppade på 1970-talet ensam ett jättelikt exploateringsprojekt nära Backa loge, där Svenljunga kommun nu har ett informations- och turistcenter. Vi hoppas och tror att även Centerpartiet i efterhand uppskattar detta naturskyddsinitiativ.

För Naturskyddsföreningen

Björn-Åke Andersson, ordförande, Tranemo

Marianne Josefsson, ordförande, Svenljunga

Anders Bergqvist, styrelseledamot, Södra Älvsborg

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.