Insändare

Orimlig ståndpunkt från vänsterhåll

Insändare ,

Trots allt är USA en demokratisk statsbildning medan Ryssland i bästa fall kan betraktas som en "demokratur", skriver Björn L

Historien verkar upprepa sig. Vänstern letar efter en modern variant av ”tredje ståndpunkten”, den politiska idé som framfördes av kommunister och socialister i Sverige efter Pragkuppen 1948. Då grep Sovjetvänliga kommunister med våld makten i Tjeckoslovakien, varvid bland andra författaren Eyvind Johnson kritiserade de som vägrade ta ställning för en självständig och demokratisk tjeckisk nation. För detta attackerades han av vänsterintellektuella som försökte inta en ”neutral” position mellan Sovjet och Västvärldens demokratier. Det blev den ”tredje ståndpunkten”.

Det finns likheter nu när vänstern försöker placera sig mellan Ryssland och USA inom säkerhetspolitiken och underrättelsetjänsternas verksamhet. Mycket av dessa stormakters underrättelsearbete handlar om informationssökning och desinformation för att nå vissa politiska mål. Det är delvis en ”smutsig” verksamhet, som kan vara svår att försvara. Men trots allt är USA en demokratisk statsbildning medan Ryssland i bästa fall kan betraktas som en ”demokratur”, alltså formellt demokratisk men i praktiken en diktatur, där opinionsbildningen är statsstyrd, där dissidenter sätts i fängelse och kritiska journalister mördas.

På 1950-talet kritiserades ”tredje ståndpunkten” hårt av liberaler som Herbert Tingsten, vilken sammanfattade sin kritik i skriften ”Tredje ståndpunkten – en orimlighet”. Denna ståndpunkt är lika orimlig i dag.

Björn L