Insändare

Öka stödet till vägar på landsbygden

Insändare Artikeln publicerades
Foto: Hasse Holmberg / TT

Svar till Åke Jansson, BT 24/8.

Åke Jansson från Tärby lyfte med en insändare i BT fram de förutsättningar och de olikheter som råder inom kommunen beroende på var vi bor, bland annat gällande skötsel av gator och vägar. Vi får samma synpunkter från besökare i vår valstuga på torget.

Allt sedan kommunsammanslagningen 1974 råder en obalans i väghållningsfrågan mellan staden, orterna och landsbygden. Centerpartiet vill att hela kommunen växer och inte enbart centrala Borås. Då måste också frågan om infrastrukturen, standarden och driften av gator och vägar förändras och bli mer likställd.

I den senaste översiktsplanen fastslogs att Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared ska vara serviceorter samt utgöra ett nav för de mindre orterna och landsbygden runt dessa.

Lokal förankring och engagemang är och kommer att vara en viktig del i en levande bygd, men samhället måste bidra bättre till dem som sköter vägarna själva genom vägsamfälligheter eller enskild väg.

Nya bostadsområden växer fram, fler kilometer vägar kommer till. Förutsättningarna ändras. Centerpartiet vill att det ska finns förutsättningar att bo, leva och verka där man önskar. En acceptabel vägstandard även för enskilda vägar är en förutsättning för att hela kommunen ska leva. Det krävs för att skolskjutsar och hemtjänsten ska kunna ta sig fram.

Ett samlat grepp måste tas i denna fråga. Varför händer inget? Borås stad har i dag två system eller fler för huvudmannaskap för gator och vägar i Borås.

Vi i Centerpartiet föreslog i budgeten för år 2018 att det tillsätts en arbetsgrupp som har till syfte att få en likabehandling av vägnäten i kommunen, oavsett var de är belägna. Det gäller fortfarande.

Kerstin Hermansson (C), Viskafors

Karl-Eric Nilsson (C), Fristad

Bengt Belfrage (C), Dalsjöfors

Ulf Landegren (C), Sjömarken

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.