Insändare

Nytt busstorg i Borås – hur svårt ska det vara?

Insändare ,
Befria Södra torget från busstrafik, låt det bli en förlängning av Stadsparken, föreslår Trogen buss- och tågresenär.
Foto:Jan Pettersson
Befria Södra torget från busstrafik, låt det bli en förlängning av Stadsparken, föreslår Trogen buss- och tågresenär.

Ta lärdom av Alingsås och Göteborg, där går man på bussen direkt från tågterminalen via en slussdörr, påpekar skribenten.

Befria Södra torget från busstrafik, låt det bli en förlängning av Stadsparken. Utnyttja vattennära ytor till annat än bussar. Naturligtvis bör Resecentrum vara det resecentrum som saknas i Borås. Om man låter all stadsbusstrafik landa i befintligt Resecentrum och landsortsbusstrafik strax intill finns här ett förslag till lösning.

Bussar från Brämhult, Hulta och lasarettet etcetera går via Kungsleden, Söderbro, Resecentrum. Buss från Trandared, Bergsäter, Kristineberg via Söderbro, Resecentrum.

Buss från Norrmalm vid Yxhammarsgatan och eller Kungsleden/Yxhammarsgatan via Nybron, Krokshall, Resecentrum. Götaregementet, Resecentrum etcetera.

Sjöbobussarna, via Knalleland, Simonsland, Kungsleden, Yxhammarsgatan, Nybron, Krokshallstorget, Resecentrum.

Ta lärdom av Alingsås och Göteborg, där går man på bussen direkt från tågterminalen via en slussdörr. Lätt att åtgärda vid resecentrumbyggnaden. På så vis minimeras bussolyckor där resenärer vistas.

Utöka stationsområdet med en gångbro med hiss över järnvägsspåren till Magasinsgatan. Där kan all landsortstrafik från Dalsjöfors, Svenljunga, Tranemo, Kinna, Skene, Svaneholm, Viskafors, Alingsås, Ulricehamn, Sjömarken, Sandared, Bollebygd, Göteborg etcetera landa.

Landsortstrafiken från Vårgårda, Herrljunga och Fristad har redan dirigerats om från Södra torget och går nu via Yxhammarsgatan, Nybron, Krokshallstorget och Resecentrum.

Krokshallstorget är en perfekt placerad hållplats i centrum. Se centrum bortom Stora och Södra torget. Här blir tillfälle för affärsstråk i denna centrala del av Borås. Låt Krokshallstorget åter bli en plats för torghandel för knallar, som det var förr. De få knallar som står på Stora torget skulle komma mer till sin rätt på Krokshall. Mer gemytligt och nära. Med bänkar utplacerade vid Viskan blir det en mötesplats för flanörer och torghandlare.

Ska Borås centrum bara infatta Stora torget med omnejd har vi inte mycket till centrum att skryta med i en stad av Borås storlek.

Ett utökat resecentrum vid Magasinsgatan innebär även närhet till Simonsland och högskolan. Allégatan bör endast trafikeras av persontrafik, färdtjänst och flextrafik, som man har lovat ska ersätta minibussarna som olyckligtvis nu försvinner.

Trogen buss- och tågresenär