Insändare

När ska vi få hjälp att tillfriskna

Insändare ,

Utan den alternativa vården hade jag varit död i dag, eftersom den "vanliga" vården inte kunde hjälpa mig, skriver Lotta med ME-diagnos.

Det är otroligt vad envis sjukvården är med dess egna lösningar för ME-patienter. Det funkar ju sällan. Vi har behov av något helt annat än det som den svenska sjukvården kan och vill och får erbjuda. 

Det behövs andra professioner än de som finns på de flesta vårdenheter. Vården måste komplettera med massage, varmvattenbad, healing, bioresonans, homeopati, för att hjälpa många fler som är sjuka, inte bara i ME.

Kom inte och säg att alternativa metoder inte är väl beprövade, för det är de, annars hade aldrig så många människor vänt sig dit och blivit bättre eller friska.

Vi kan ju inte vara så olika i grund och botten jämfört med våra närliggande länder som använder sig av dessa behandlingar med gott resultat. Eller är vi i Sverige ett helt annat släkte? Utan den alternativa vården hade jag varit död i dag, eftersom den ”vanliga” vården inte kunde hjälpa mig.

Lotta med ME-diagnos