Insändare

Mödravården har allt att vinna på ett vårdval

Tvåbarnsmor och "välfärdshjälte" ,
Att privatisera för privatiseringens skull är onödigt. Men både personal och patienter vinner på att mödravården utmanas, anser skribenten.
Foto:Hasse Holmberg
Att privatisera för privatiseringens skull är onödigt. Men både personal och patienter vinner på att mödravården utmanas, anser skribenten.

Svar till Helen Eliasson (S) och Hanne Jensen (S), BT 19/9.

Jag besökte Närhälsans barnmorskemottagning i Borås under 2015 då jag väntade mitt andra barn och hör till gruppen på 97–99 procent som var nöjda. Jag var nöjd med att få komma på regelbundna besök på tider som gick att anpassa bra till mitt arbetsschema. Jag var nöjd med vården jag fick, som innebar att mitt barn och min gravidkropp kontrollerades för att optimera hälsan hos oss.

Jag var nöjd med bemötandet jag fick av den trevliga barnmorskan. Men, jag är samtidigt väldigt nöjd med att jag inte bodde i Borås när jag väntade mitt första barn. Då bodde jag i Göteborg och hade valfrihet att välja MVC och valde då en privat. Där fick jag allt ovanstående plus lite till. Och det är just det där ”lite till” som jag hade haft otroligt svårt att klara mig utan första gången jag skulle bli mamma. 

Där fick alla som ville ett tidigt ultraljud för att lugna de oroliga gravid för första gången-tankar som de allra flesta har. Här får man vackert vänta på livstecken från sin bebis till rutinultraljudet i vecka 18–20, vilket jag hade upplevt oerhört psykiskt påfrestande om det var mitt första barn.

Där erbjöds alla föräldra- och förlossningsförberedande kurs. Här fanns det inget alls för tillfället eftersom de hade behövt prioritera bort det. All den fina kunskap och förberedelse vi som föräldrar fick där unnar jag sannerligen alla Sjuhäradsbor med.

Där upplevde jag att personalen togs väl omhand och hade gott inflytande över sitt jobb. Här upplevde jag sjukskrivningar och tal om hur få de var i förhållande till mängden arbete. 

Där var det självklart att komma på efterkontroll för att knyta ihop säcken, här upplevde jag att man ville försöka få mig att välja bort den för att inte uppta deras pressade tid i onödan.

Att vårdkedjan skulle ha fungerat mindre bra där än här, bara för att det var en privat MVC inblandad, märkte jag inget av. 

Att privatisera för privatiseringens skull är onödigt. Men jag tror absolut att både personal och patienter vinner på att verksamheter utmanas och sporras av andra enheter, så att de tvingas göra den målmedvetna satsning på personal och vården som så väl behövs. 

Så ja, kvinnorna i Sjuhärad (och i hela Sverige) kan skatta sig lyckliga för att de har tillgång till en mödra- och barnhälsovård i världsklass, för i många andra länder dör mammor och barn på löpande band i avsaknad av sådan.

Men, kvinnorna i Göteborg med större valfrihet kan nog ändå skatta sig lite mer lyckliga.