Insändare

M: Kameraövervaka McDonald’s i centrum

Otrygghet Artikeln publicerades
Foto: Jan Pettersson

Vi har en trygghetskris i Sverige och Borås. Polisens utredningsresultat är de lägsta på 16 år. Så många som en av tre kvinnor känner sig otrygga i sitt eget bostadsområde. Kriminella gäng har tagit över områden i vår stad. För att stävja detta måste det till åtgärder, och det snart.

Moderaterna har lagt stort fokus både nationellt och lokalt på trygghetsfrågan. Vi vill att alla, oavsett stadsdel, ska känna sig trygga i Borås. Det gäller såväl morgon som dag och natt.

Ett förslag som vi lagt, och som vi fick bifall till i Borås stads budget för 2017, var att föra dialog med polisen om införandet av lokala och mobila polisstationer i brottsutsatta områden. Vikten av att ha polisen på plats i närområdet är stort, där den lokala kontakten aldrig bör underskattas. En mer synlig poliskår hade ökat trygghetskänslan.

Den organiserade brottsligheten har på senare tid tagit över vissa områden i vår stad. En åtgärd för att komma till bukt med problemen är utökad kamera-övervakning. På nationell nivå har Moderaterna föreslagit ett extra anslag på 50 miljoner till utökad kameraövervakning i de 23 ”särskilt utsatta områden” som finns i Sverige och Borås. Om förslaget går igenom i riksdagen skulle det innebära minst fyra miljoner extra till Borås. Detta är en god start, som innebär att vi kan se över möjligheten att i större utsträckning kameraöver-vaka ovanstående områden.

Men vi vill även se utökad kameraövervakning på samlingsplatser och i särskilt utsatta områden där boråsaren upplever en otrygghet. McDonald’s på Stora Brogatan är ett sådant särskilt utsatt område som vi tror skulle kännas betydligt tryggare med kameraövervakning.

Ulf Sjösten (M), Borås

Annette Carlson (M), Borås