Insändare

Legnemark sprider myter om omsorgen

Äldrevård Artikeln publicerades

Svar till Ida Legnemark (V), BT 12/2.

I Borås Tidning den 12 februari spelar Ida Legnemark från Vänsterpartiet på myter om äldreomsorgen. Hon menar att arbetsvillkoren inom privat driven äldreomsorg är sämre än inom den kommunala. Dessbättre har hon fel.

För Vårdföretagarnas medlemsföretag är medarbetarna nyckeln till vård och omsorg med kvalitet. I den senaste jobb- hälsobarometern, som görs av Sveriges företagshälsor, framgår det att privata vård- och omsorgsgivare genomgående har en bättre arbetsmiljö, och enligt SCB är sjukfrånvaron också lägre.

Även lönerna ligger i genomsnitt högre i de privata alternativen. Sjuksköterskor tjänar 1 800 kronor mer i månaden än sina kommunala kollegor, och undersköterskor med Vårdföretagarnas kollektivavtal tjänar 500 kronor mer i månaden.

När medarbetare nu har möjlighet att välja arbetsgivare stärks också villkoren för alla medarbetare i sektorn, oavsett regi. Den möjligheten vill Vänsterpartiet avveckla.

I äldreomsorgen visar undersökningar att kvaliteten i privat driven verksamhet får lika eller högre resultat som den kommunala. Socialstyrelsens senaste undersökning visar att privat drivna äldreboenden har bättre resultat på 18 av 27 kvalitetsparametrar, jämfört med kommunala äldreboenden.

Det regeringsförslag som Vänsterpartiet drivit fram innebär att företagens överskott ska begränsas till mellan noll och två procent. I praktiken innebär det tvärstopp för de privata alternativen. En sådan utveckling gynnar varken medarbetarna i omsorgen eller våra äldre. 

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna