Insändare

Ledarskapet har nått vägs ände i Elfsborg

Elfsborg Artikeln publicerades

Jag läser med intresse insändaren skriven av Fortfarande förnedrad, BT 11/10. Jag börjar med styrelsen, föreningens högsta beslutande organ. Även om detta är en idrottsförening så måste den ha insikt i hela klubbens agerande. Vad har styrelsen haft för inställning till de felaktiga publiksiffror som publicerats och som väckt åtlöje hos besökare och press, det finns väl räkneverk vid insläppen?

Styrelsen tillsätter väl klubbchefen? Är ni nöjda med tillsättandet av Haglund den andra gången, efter ett slut förra gången där allt inte pekade i rätt riktning? Då får han ett fyraårskontrakt med allt vad det innebär ekonomiskt för klubben. Klubbar som skriver långa tränarkontrakt tar en väldigt stor ekonomisk risk att sitta med Svarte Petter om inte allt rullar på som man tänkt sig.

Styrelsens ansvar är att tillsätta/avsätta klubbchef. Finns det inga åsikter om hur detta arbete har skötts under senare år? Till exempel tränarrekryteringar, värvning av spelare som varit attraktiva i sina tidigare klubbar, men inte kunnat blomma ut i Elfsborg. Där har givetvis tränaren ett stort ansvar. Styrelsen har nu ett stort ansvar när nuvarande klubbchef är så ifrågasatt av så många, att städa upp på denna post. För inte kan ni låta honom sitta och forma det nya Elfsborg.

Före detta seriebiljettsinnehavare