Insändare

Låt hela Svenljunga kommun växa

Svenljunga Artikeln publicerades

Det behövs en landsbygdsplan även i en liten kommun för att få den levande landsbygd vi alla eftersträvar. Istället för att planera för nedrustning av Svenljunga kommun behövs det visioner och framtidstro. Därför behöver vi se till att kommunala tomter finns även i Högvad och Kindaholm, så att hemvändare och människor som uppskattar det lugna livet på landet kan bygga sitt eget hem.

Kommunen behöver bygga hyreslägenheter i de södra kommundelarna. Det måste också finnas kommunal service, inte bara i centralorten utan den ska vara lätt att nå även för dem som bor utanför centralorten. Närheten till skola och barnomsorg är viktig.

När vi bjöd in Värnamos kommunalråd, Hans Göran Johansson, i våras fick vi ta del av ett annat sätt att tänka än vad dagens styrande i Svenljunga visar upp. Där var alla orter viktiga för kommunens tillväxt. De hade ett upplägg där alla kommun- delar fick besök av kommunstyrelsen vart tredje år enligt ett rullande schema och kunde då framföra sina önskemål.

Åtminstone ett önskemål skulle vara sådant att det omedelbart kunde genomföras. Det som är viktigast för att ge en ort förutsättningar för att växa är skolan, enligt deras kommunalråd. Därför arbetar de för att behålla de skolor som finns i dag. Det finns inget mått på hur många barn som måste finnas för att skolan ska vara bra och få lov att vara kvar. Skolan är till för barnen, säger Hans Göran Johansson, och så länge föräldrarna tycker att skolan är bra ska den finnas kvar. Skolan i till exempel Kärda har ungefär 55 elever och den ligger nära staden.

Nu när Svenljunga kommun arbetar med en ny skolplan vill inte vi ta förhastade beslut om nedläggningar av skolor. Vi vill se hur de mindre skolorna i Värnamo kommun fungerar och hur befolkningen upplever sina skolor. Vi kommer därför att göra ett studiebesök i Värnamo kommun under september månad.

Marianne Josefsson (MP)

Petra Ojala (C)

Fredrik Skott (KD)