Insändare

Lås in kriminella som väntar på utvisning

Utvisningar Artikeln publicerades

Häromdagen rymde två personer med utländsk härkomst från migrationsmyndighetens lokaler i Mölndal. Den ena personen är född i Marocko och den andra personen härstammar från Georgien. Den förstnämnda hade avtjänat ett fängelsestraff för narkotikabrott, därefter skulle han avvisas från Sverige till Marocko. Den georgiska mannen var efterlyst men befann sig i landet på falska handlingar, han var efterlyst för mord och skulle sedermera lagföras.

Nog kan man kräva att Migrationsverket skulle ha haft en bättre hantering gällande dessa två personer fram till dess att utvisningen skulle genomföras. Det kan ej vara acceptabelt att personer med kriminell bakgrund och som väntar på utvisning kan röra sig så fritt att man kan planera en rymning. De båda skulle ha hanterats på ett annorlunda sätt så att ett av- vikande hade kunnat förhindrats.

Det säkraste för denna situation vore naturligtvis att de hade flyttats till Göteborgspolisens/Kriminalvårdens häkte. Nu blev konsekvensen mycket tråkigare. Man misshandlar och hotar en anställd på förläggningen så att han blir tvungen att låsa upp. Det överhängande hotet om utvisning kan man nu rymma ifrån.

De flyktingar och sargade familjer som har lämnat krig och elände blir inte hjälpta av att några av deras landsmän som är kriminella kommer hit och fortsätter sin inslagna bana.

Var befinner sig dessa i nuläget? Hur livnär sig de sig? Ja, frågorna kan vara många. Det man nu vet är att dessa personer ej är ensamma, enligt gränspolisen räknar man med att det finns 12 000 utlänningar som befinner sig här illegalt, trots att alla har ett utvisningsbeslut. Gränspolisen medger dock att mörkertalet kan vara högre än 12 000 individer.

Problemen med nyanlända flyktingar är många och komplicerade. De flyktingar och sargade familjer som har lämnat krig och elände blir inte hjälpta av att några av deras landsmän som är kriminella kommer hit och fortsätter sin inslagna bana. Denna livsstil är förödande för alla samt att rasism och hat bara ökar och frodas.

Hjälp dem som är här med goda avsikter och de som verkligen vill tillföra något till det nya landet. Till sist vore det bra om Polismyndigheten och Migrationsverket sätter sig ned och läser vad man har för respektive uppdrag som myndighet. Så vet man i fortsättningen vem som gör vad, när och vem som ska placeras.

Peder Fagerström, Tullen