Insändare

Isytan på Boda en satsning på breddidrott

Idrott Artikeln publicerades

Svar till Niclas Häggblad och Johannes Hjelm, BT 15/11.

En enig fritids- och folkhälsonämnd har beslutat om en utveckling av Bodavallens idrottsområde. Isytan är i första hand en satsning för allmänheten och för den nystartade bandyföreningen i Borås. I takt med att de två konståkningsföreningarna, Borås Konståkningsklubb och Konståkarna i Borås samt Borås Hockeyklubb har ökat antalet medlemmar så har allmänhetens tillgång till ishallen reducerats till endast några få timmar per vecka på oattraktiva tider, detta för att prioritera föreningarnas ungdomsverksamhet.

Satsningen på en fullstor isyta är ett steg i att låta allmänheten få ökade möjligheter att åka skridskor, samtidigt som det ger stöd till ambitionerna hos Borås Bandy att växa som förening. Vår plan med isytan på Boda är att ”fritidsbanken” (utlåning av idrottsutrustning) ska finnas på området och gratis låna ut skridskor till dem som vill prova att åka.

Isytan på Boda är mer än en aktivitet för fyra månader. När isen är borta förvandlas platsen till en aktivitetsyta med möjlighet till en mängd olika aktiviteter, till glädje för skolan och boende i området.

Niclas Häggblad och Johannes Hjelm har rätt i att detta inte löser det framtida behov som föreningarna i ishallen har för att fortsätta utveckla sin verksamhet. Fritids- och folkhälsonämnden arbetar vidare med att se på olika alternativ till en långsiktig lösning. I Konståkningsförbundet pågår ett arbete med en prototyp på en konståkningshall som kan vara ett alternativ för Borås stad inom en rimlig tidsram.

Ida Legnemark (V), ordf. fritids- och folkhälsonämnden

Cecilia Andersson (C), vice ordf. fritids- och folkhälsonämnden

Christer Lundberg (S), andre vice ordf. fritids- och folkhälsonämnden

Tommy Jingfors, förvaltningschef fritids- och folkhälsoförvaltningen